Yüreklilik çoğalma hızı 7 ayın zirvesinde

Terörün Finansmanının Önlenmesi konusundaki uluslar arası sözleşmeye yönelik tartışmalı yasa tasarısı üzere, İ.Ü Ünsiyet Fakültesi Dekanı Prof. Ihtiyaç Sözüer’den sonra Ceza Hukukçusu Prof. İzzet Özgenç’cilt bile ihtar geldi.
Özgenç, ‘’Silahlı benzeri arbede bahis konusu ise bu çatışmaya direkt katılan tarafların birbirlerine alın işlemiş oldukları öldürme ve yaralama fiilleri, terör suçu akseptans edilmeyecek’’ dedi ve bunun PKK ile mücadeleyi da ilgilendiğini vurgulayarak şu görüşü savundu:
‘’Bunun sonucu adına, PKK’nın silahlı patırtı halinde bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti asayiş görevlilerine alın kanlı yahut pahal cerh fiillerini gerçekleştirse de, bu örgüte yapılan yardımları, terörizmin finansmanının önlenmesine dair uluslararası itilaf hükümlerini ihlal ve dolayısıyla cürüm namına değerlendirmeyecektir.”
MHP’li TBMM Hak Komisyonu üyeleri, Oran Adan Oktay Öztürk Misyon Başesgioğlu de, Prof Özgenç’mağara bu görüşünü uymazlık şerhlerine eklediler. Antrparantez ‘’ Bakir cürüm ihdasları yaparak, vatandaşlarımızın adalet ve özgürlüklerini ihlal edici aynı düzlem yaratılacağı endişesi vardır’’ dediler.
YANDAŞ OLMAYANLAR
CHP milletvekilleri Ikbal Öztürk, Dilek Yılmaz Turgut Dibek, Süha Aldan, İhsan Köktürk ve Bülent Tezcan ise Doğruluk Komisyonu raporuna ekledikleri tehalüf şerhinde ‘’BM evet da ecnebi tıpkısı ülkenin talebi ile Türkiye’deki ayrımsız kişinin ya bile kurumun malvarlığı dondurulacak. Buna de hükümete vabeste bürokratlar değişmeyen verecek’’ dediler ve itirazlarını şöyle sıraladılar:
‘’ Tasarı yasalaştığında, yıldırı ve terörün finansmanı ile ilgili malvarlığı ve fonlara umum koymakla memur MASAK Başkanının başkanlığındaki 7 şahsiyet komisyonda MİT ve Hazne Müsteşarlığı ile Başvekâlet, İçişleri, Dışişleri ve Türe Bakanlıklarındaki dip düzey bürokratlar meydan alacaktır. Mahkemelere de lüzumlu kalmadan, iktidara mecbur yarkurul eliyle, iktidarın beraberinde düzlük almayan, gazeteler ve gazeteciler, şirketler, dernekler, sendikalar, siyasi partiler, evkaf, özel üniversiteler, işadamları, iz örgütleri üzere mecmu can ve kuruluşların malvarlıkları, haklarında hiçbir sormaca olmadan dondurulabilecektir.’’
TBMM Umumi Kurulunda ele alınması beklenen tasavvur ile, terörizmi akçalanmış edenlerin malvarlıkları dondurulacak. Yıldırı örgütleri yahut teröristlere kaynak sağlayıp, mal toplayan güç, 5-10 sene arasında hapse mahkum edilecek. Bir ecnebi ihtişam üstelik Türk vatandaşı yahut yabancının malvarlığının dondurulmasına ilgilendiren Türkiye’den talepte bulunabilecek. Türkiye de ayrımsız talebi başka tıpkısı devlete yapabilecek.
 

Share: