Ankara’daki tıp fakülteleri kolektif 14 Mart Tababet Bayramı için program düzenledi

Ankara’daki tıp fakülteleri ortaklaşa 14 Mart Tıp Bayramı için program düzenledi

ANKARA – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının eş sahipliğinde, Ankara’daki tıp fakülteleriyle beraber ortaklaşa 14 Mart Tıp Bayramı üzere program düzenlendi.

Cumhuriyetin 100’üncü ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluşunun 60’ıncı yılı münasebetiyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının ocak sahipliğinde Ankara’daki tababet fakülteleriyle beraber 14 Mart Tıp Bayramı amacıyla izlence düzenlendi. Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinden konuşmacılar küşat konuşması yaparken, Tıp Eğitimi Programlarını Kıymetlendirme ve Denklik Derneği Umumi Heyet Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek “Kıyamet Sonrası Tıp Eğitimi” adlı konferans düzenledi. Programa Ilbay yardımcısı Ayhan Özkan ve Hükûmet Merkezi Üniversitesinin kurucusu ve rektörü Mehmet Haberal dahi katıldı.

Programın açılışında konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bahir 14 Mart Tıp Bayramı’nın tarihine değinerek bilgiler verdi.

“14 Mart’ın Türkiye’de modern tababet eğitiminin başladığı bölüm olarak akseptans ediliyor”

14 Mart’ın hikayesinin fedakarlık örneği olduğuna dikkati çeken Deniz, “Öncelikle 3. Doğru bir zamanlar düşünülmüş ancak o zamanki teşri yani anatomide kadavra tayin yasağı nedeniyle 2. Mahmut döneminde İstanbul’dahi Başıboş Kumsal Konağı’nda Tıphane-i amire ve Cerrahhane-i amire adıyla kurulmuş olan ekol, 14 Mart’ın Türkiye’de gündeş tıp eğitiminin başladığı bölüm namına kabul ediliyor” diye konuştu.

“Tababet Bayramı’na müteveccih evvel tebrik hareketi esasta tıpkısı aksülamel hareketidir”

Tababet bayramına yönelik evvel hareketin ayrımsız aksülamel hareketi olduğunu sav fail Bahir, “Tababet Bayramı’na yönelik önce tebrik hareketi haddizatında benzeri aksülamel hareketidir. 1919 yılının 14 Mart’ında nehiy altındaki İstanbul’birlikte gerçekleşmiştir. Tıbbi üçüncü dershane öğrencisi Bilgelik Bora’nın önderliğinde bu hareket başlamış ve o dönemin parçalanmamış hocaları birlikte bu harekete destek vermiştir. Böylelikle tıp bayramı tababet mesleği mensuplarının ancak savunma hareketi olarak başlamıştır” şeklinde konuştu.

Share: