boşuna ödemeyin

25 milyon sülale sahibini ilişkin Emlak Vergisi’nde serencam 6 bölüm. İlk taksidi mayıs ayında ödenen bu verginin ikinci taksit ödemesi dahi 1 Son Teşrin bakımından başladı, 30 Teşrinisani serencam. Ödemeler belediyelere yapılabilir. Yasaya bakarak; işsizler, zahmetli maaşıyla geçinenler (dul ve yetimleri dahil), familya hanımları, geliri olmayanlar, gazi ve şehitlerin dul ve yetimleri kazanç ödemiyor.

MUTLAK BAŞVURUN 

Liyakatsiz vergiden yararlanmak için evin brüt 200 metrekareyi aşmaması ve yemeden içmeden bire bir konutun olması kayıt. Buna karşın kazanç borcu çıkarılan yahut rüşvet ödeyen milyonlarca vatandaş var. Kazanç muafiyetinden yararlanmak için kesin belediyeye başvurup kazanç muafiyeti formu doldurup şahsen başvuru fethetmek gerekiyor.

BENIMSENMEK GEREKMİYOR

Başarısız ölçülü Yurt Vergisi amacıyla evde bizzat benimsenmek bile gerekmiyor. Mütekait maaşı dışında geliri sıfır birisi, topluluk olduğu meskeni kiraya verip, bambaşka yerde kirada otursa dahi hiç kazanç ödemiyor. Amma mütekait yahut işsizler, kendine ilgili yegâne evini kiraya verip eşine, oğluna evet üstelik kızına ilişkin evde oturuyorsa algı muafiyetinden yararlanamaz.

GELİRİNE BAKILIYOR
 
Emeklinin bankada, birikimi ya bile ikramiyesi zımnında getiri geliri varsa kazanç ödüyor. Emekliler ve sülale hanımlarının 2017’üstelik 30 bin lirayı aşan mevduat faizi, getiri, döviz hesabı faizi, fon payı geliri gibi geliri varsa 2018’dahi akim düzgün Gayrimenkul Vergisi’nden yararlanamıyor. Evi dışında gayrimenkulü, söz gelişi arsası olan de algı ödüyor.

İADESİNİ İSTEYİN

Kazara Yurt Vergisi ödeyen emekliler, sülale hanımları, işsizler, engelliler, gaziler, martir dul ve yetimleri; boş ödemenin iadesi için belediyelere itiraz ederek, geriye dönük 5 yıllık Taşınmazlar Vergisi’ni isteyebilir. Bunun amacıyla belediyenin emlak birimine, ‘Idrak usul kanunu Yön 120/2’yi dayanak noktası göstererek ‘tashih dilekçesi’ verilmeli.

BU YIL EMEKLİ OLAN ÖDER

2018’birlikte mütekait olanlar, bu yılın Gayrimenkul Vergisi’ni ödeyecek. Mukteza koşulları taşıyıp de belediyelere bildirimde bulunanlar tekaüt olduğu tarihi izleyen yıldan (2019) itibaren sahip olduğu biricik konut zımnında kazanç ödemeyecek. 2017’birlikte mütekait olanlar ise bu yıldan itibaren algı ödemeyecek.

ENGELLİ KİMLİĞİYLE

Engellilerin yegâne meskenleri üzere Emlak Vergisi’ni ödememeleri amacıyla, mânialı olduklarını belgelemesi tam. Bunun amacıyla özürlü etiket kartının fotokopisiyle dolduracakları formu belediyeye vermeleri araç.

AFFEDILMIŞ DEĞİLSENİZ…

Gayrimenkul Vergisi’nden affedilmiş olmayanlar ödemeyi zamanında yapmalı. Zira ödenmeyen vergi için gelişigüzel ay yüzde 1.40 oranında getiri işletiliyor. Bu bilgiler bankacılık işlemlerinde karşınıza çıkabilir.

Share: