İMSAD: Mürekkep Endeks mayıs ayında çakılı kaldı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından seçme ay ağır ezgi yerine yayınlanan İnşaat Malzemeleri Uran Bileşik Endeksi’nin Mayıs 2021 sonuçları açıklandı. Alınan yama önlemleri dolayısıyla mayıs ayında faaliyetlerin gerilediği belirtilen Bileşik Indeks’te şu bilgiler düzlük aldı: Yama önlemlerinin müspet akıbet vermesi ve aşılamanın hızlanması ile yürek ve beklentiler iyileşti. Bileşik endekste yürek ve beklentilerdeki iyilik faaliyetlerdeki düşüşü dengeledi. İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi mayıs ayında değişmedi ve 2019 yılı karı ayı seviyesine haddinden fazla mümasil şekilde 77,31 puanda kaldı.

Hayatiyet endeksinde kapalı göçük yaşandı

Nisan ayında büyüme ivmesini sürdüren inşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri mayıs ayında tekmil mantinota uygulamalarından kontra etkilenerek, 5 ay bilahare geriledi. En çok etkilenen operasyon yurtiçi satışlar ve istihsal oldu. Zindelik Endeksi mayıs ayında aynı esbak ayak tabanı göre 0,9 puan geriledi. Buna karşın Hayatiyet Endeksi 2018 yılı teşrinievvel ayından sonraki bildirme yüksek seviyesinde kalmaya bitmeme etti.

Yurtiçi satışlar mayıs ayında heybetli ölçüde gerilerken, dış satım ise mantinota önlemlerine rağmen artışını sürdürdü. Üretimde mayıs ayında sadık ölçüde çökme görüldü. Cirolar mayıs ayında bağırsak satışlardaki gerilemeye kapalı yerine düştü. İhracatta yaşanan çoğalma cirolardaki düşüşü engelleyemedi.

İnşaat sektöründe bulunan amal ve yenileme faaliyetleri yapım malzemeleri sanayisinde birlikte belirleyici olmaya bitmeme ediyor. Kapatma önlemleri mayıs ayında faaliyetleri aksi etkiledi. Fakat haziran ayı başından itibaren kademeli açılmaya geçilmesi ile yaz aylarında faaliyetlerin baştan büyüme eğilimi içine girmesi bekleniyor.

Cüret Endeksi 2 ay sonraları yükseldi

Çekinmezlik Endeksi mayıs ayında sadık ölçüde arttı. Alınan yama önlemleri ile faaliyetlerdeki düşüş güveni sınırladı. Mantinota önlemlerinin olumlu sonuçlar vermesi ise güveni destekledi.
Faaliyetlerdeki gerilemeye rağmen april ayında Güven Endeksi’nde artışın devam etmesi müspet aynı evolüsyon yerine görüldü. Yürek seviyesi mayıs ayında tıpkı eski taban göre 0,08 benek arttı. Mart ve nisan aylarında artışa küşayiş veren Yiğitlik Endeksi mayıs ayında sektöre ve dış satım pazarlarına olan cesaret artışı ile baştan ilişkin dahi olsa tahaccüm gösterdi.

Türkiye ekonomisine ilişkin yürek seviyesi merbut ölçüde gerilerken, inşaat sektöründe ve yapım malzemeleri sanayisinde cüret mecbur ölçüde arttı. Yurtiçi pazarlarda yiğitlik mayıs ayında bağlı ölçüde gerilerken, dış satım pazarlarına olan güvende hızlı aynı artma gerçekleşti. Yiğitlik Endeksi mayıs ayındaki kapatmalara rağmen telkih adımları ve faziletkâr mevsime girişin etkileri ile desteklendi.

Ümit Endeksi 0,5 nokta ile artışını sürdürdü

Beklenti Endeksi mayıs ayında artışına devam etti. Kapatma önlemlerinin olumlu akıbet vermesi ve aşamalı açılmaya geçilecek olması beklentilerde salah sağladı. Faaliyetlerdeki düşüşün beklentiler üzerindeki etkisi kapalı ve geçici oldu. Sektöre ve pazarlara ilgilendiren beklentilerde çoğalma gerçekleşti. Beklenti Endeksi mayıs ayında tıpkısı esbak ayak tabanı bakarak 0,5 puan zait. Böylecene Ümit Endeksi eskimemiş yıldaki artışını sürdürdü.

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler ise durağanlaştı. Önümüzdeki üç taban ilişik alınan yurtiçi siparişlerde artım yaşandı. Önümüzdeki üç ayak tabanı ilgili alınan dış satım siparişleri mayıs ayında koskocaman çoğalma gösterdi. Önümüzdeki üç ayın istihsal beklentisi ise mayıs ayında sağlam bire bir artım sergiledi. Özellikle alınan yurtdışı siparişlerindeki artışa vabeste yerine istihsal beklentileri kuvvetlendi.

Beklentilerde esas belirleyiciler ilkah ve salgındaki gelişmeler olmaya devam edecek. Sektörde faziletkâr sezona girilmişken aşılamanın hızlanması ile aşamalı açılmalar beklentilerde iyileşmeyi destekleyecek. Yüksek sezonda faaliyetlerin birlikte ivme kazanması halinde beklentilerdeki iyileşmenin kalımlı olması bekleniyor.

Kıtlık sınırı 2 bin 822 liraya yükseldi

Almanya’nın büyüme tahmininde düşüş

Hazine’den 2,5 milyar dolarlık sukuk ihracı

 

Share: