Kamu alacaklarına ilgilendiren yapılandırmanın ayrıntıları açıklandı

İsmail  Yılmaz, başkanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, 9 Haziran 2021’birlikte yürürlüğe giren 7326 basit Gâh Alacakların Baştan Yapılandırılması ile Gâh Kanunlarda Başkalık Yapılmasına İlişkin Yasa kapsamında konfigürasyon kapsamına giren sigorta prim borçlarının tahsiline ilişkin detayları paylaştı.

Yılmayan, yapılandırmanın kapsamında, “sigorta primi, umumi keyif sigortası primi, işsizlik sigortası primi, yönetsel servet cezaları, gelişim kazası ve iz hastalığı, kaza ve fariza malullüğü sonucunda doğan cayma alacakları, 4/B (Bent-Kur) sigortalılarının elan önceki durdurulan bakım sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, boş ödenen dirimlik ve aylıklardan doğan alacaklar”ın olduğunu belirtti.

Yılmaz, işverenlerin “e-Sigorta” aracılığıyla kurumca verilen şifreler üzerinden yapılandırma başvurusunda bulunabileceklerini, 4/B sigortalıları ile primini kendi ödeyen ekleme-5 ve ilişik-6 sigortalıların ise “e-Mehabet” üzerinden başvurabileceklerini aktararak, “Konfigürasyon amacıyla serencam müracaat tarihimiz 31 Ağustos 2021. İhya için 1 Kasım 2021, dirimsel testi amacıyla 30 Son Teşrin 2021. İlk taksit için son ödeme süremiz 1 Teşrinisani 2021.” diye niteleyerek konuştu.

Yılmayan, yapılandırmanın sağlayacağı avantajlara ilişkin da bilgi vererek, şunları söyledi:

“Elan eski yapılandırmalarda olduğu kadar 7326 az yapılandırmada dahi hava alacaklarımızın tamamının rötar zammı ve teehhür faizleri siliniyor. Bunun hesabına Ev İçi Üretici Kıymet Endeksleriyle (Yİ-ÜFE) güncellenen tutarlar ödenecektir. Bu ödenecek tutarın başlangıçta ödenmesi halinde Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı silinecektir. İki taksit ödenmesi halinde yüzdelik 50’si silinecektir. İdari mal cezalarımızın borç aslının yüzdelik 50’si silinecektir. Bu kalan tutarlar Yİ-ÜFE ile güncellenecektir.”

Ödemeler ikişer aylık taksitlerle yapılabilecek

Ödemelerin, başlangıçta ve taksitli namına emniyet kartıyla yapılabileceğine belen fail Yılmayan, “İşveren ve sigortalılarımız borçlarını ikişer maaş taksitler halinde 6, 9, 12 veya 18 taksit, belediyeler ve bunlara sınırlanmış kamu tüzel kişiliğe haiz kuruluşlara ilişkin düyun 120 kamer, İl Hususi İdareleri ile bunlara sadık kuruluşlara ilgilendiren borçlar ikişer maaş dönemler halinde azami 36 taksitle, yani 72 ay, Toyluk ve Spor Bakanlığı, Türkiye Ayak Topu Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette mevcut spor kulüplerine ilgili borçlar, 36 taksit, 72 kamer yerine ödenebilecektir.” diye niteleyerek konuştu.

Yılmaz, yapılandırmanın sağlayacağı avantajlara ilgili yaşıt vererek, “Bu konfigürasyon çokça gösterişli avantaj sağlamaktadır. Biz bu kapsamda bilcümle borçlularımızın, işverenlerimizin, sigortalılarımızın, Rabıta-Kurlularımızın, primini özlük ödeyenlerin tamamının bu avantajdan faydalanması için müracaatlarını bekliyoruz.” dedi.

Borçlarını yapılandıran sigortalı ve işverenlerin borçlarını evvelce öderlerse “borcu yoktur” yazısı alabileceklerini vurgulayan Yılmaz, “Taksitle ödemenin tercih edilmesi halinde önce taksidin süresinde ve cemi namına ödenmesi üzere yine ‘borcu yoktur.’ yazısı alabilecekler. Bu şekilde ihalelere katılabilecekler, hakediş ödemelerini alabilecekler ve kurumumuzun ödemiş olduğu isteklendirme ve desteklerden faydalanabilecekler.” diye niteleyerek konuştu.

4/B sigortalılarının borçlarının durdurulması

Yılmayan, 4/B sigortalıların borçlarını yapılandırmaya ilişkin yasa kapsamında ödememeleri halinde, 30 Nisan 2021’den geçmiş prim borcu kâin hizmetleri durdurularak, prim borçlarının silineceğini, bu sigortalıların faaliyetleri bitmeme ediyor ise sigortalılıklarının 1 Mayıs 2021 itibarıyla baştan başlatılacağını anlattı.

Bunu örnekle açıklanan Yılmayan, “1 Ev 2009-31 Aile 2010 beyninde kurumumuza birim borcu olan bire bir Rabıta-Seviye sigortalımız, 2021 yılı prime esas ocakçı baz aldığımızda 1234,24 x 24 = 29 bin 621 lira 76 kuruş kuruma ödemesi gerekirken, bu kapsamda yapılandırmaya başvurulursa bu sigortalılarımız geçmiş gün hizmetlerini canlandırma ettiklerinde 9 bin 745 lira 66 kuruş ödemiş olacaklar. Burada üstelik yüzde 67’lik tıpkısı yarar bahis konusu.” dedi.

Umumi keyif sigortası prim borcu olanlar

Yılmayan, genel afiyet sigortasında borçluların 31 Mabeyin 2021’e büyüklüğünde borçlarını ödemeleri halinde teehhür cezası ve zammının tamamının silineceğini, yemeden içmeden vecibe aslının ödenmesi gerektiğini bildirdi.

Yılmayan, bugüne kadar gelir testi yaptırmayanların ise dirimlik testi yaptırdıklarında, geliri brüt minimal ücretin üçte birinin altında çıkarsa genel afiyet sigortası borçlarının silineceği ve primlerinin Hazineden tahsil edileceğini anlatarak, “Bu nedenle bütün genel keyif sigortası kapsamına giren vatandaşlarımızın ivedilikle içtimai teavün tesanüt vakıflarına dirimsel testine gitmelerini, şayet sâdır sonuç minimal ücretin üçte birinden fazla ise bu öğün dahi 31 Mesafe 2021’e büyüklüğünde primlerini ödemelerini bekliyoruz.” dedi.

Yılmaz, yapılandırma taksitlerinden evvel ikisinin süresi içinde ödenmemesi, aynı takvim yılı içerisinde ikiden çok taksitin ödenmemesi yahut eksik ödenmesi halinde yapılandırmanın bozulacağını kaydetti.

7256 basit yapılandırmadan yararlananlar birlikte başvurabilecek

Yılmaz, 7256 sayılı yapılandırmadan yararlananların ve ödemeleri halen bitmeme eden yahut bozulan sigortalıların bile isterlerse kullanılmamış yasa kapsamında borçlarını yapılandırabileceklerini bildirdi.

SGK ile Ekincilik Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ortada, 7326 çevrilmiş Konfigürasyon Kanunu kapsamında, emekli olabilecek sigortalılara yönelik “kredi teşrikimesai protokolü” imzalandığını anımsatan Yılmayan, “Bire Bir eski 7256 mahdut yasa kapsamındaki yapılandırmadan kestirmece 16 bin 500 kişi faydalandı. Bu bakir yaptığımız protokolde üstelik potansiyel adına kısaca 32 bin kişinin olduğunu görüyoruz.” dedi.

Yılmaz, ateş bölgelerinden etkilenen vatandaşlara “esbak olsun”, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Devletimiz daim vatandaşlarımızın yanı sıra. Çekicilik olarak bu bölgede engel gören vatandaşlarımızın Toplumsal Asayiş Kurumu primlerini birlikte biz erteleyeceğiz, bunların tespiti ve bunlarla ait yapılacak düzenlemeyle gelişigüzel. Ayrıca süreğen rahatsızlıkları nedeniyle ilaçlarını alamayan vatandaşlarımız üstelik biliyorsunuz pandemi döneminde dahi bu düzenlememiz vardı, gine bu kapsamda bu ilaçlarına erişemeyen vatandaşlarımızın bile ilaçlarını sağlayacağız. Eğer vatandaşlarımız ilaçlarını evde olup unutup ilaca erişememiş ise ve şu anda dahi eczanelerde daha umar alma süreleri dolmamış olan sigortalılarımız vatandaşlarımız bile diyar müdürlüğümüze, Toplumsal Düzenlilik Merkezlerimize müracaat ederek bu durumlarını söylemeleri halinde bu vatandaşlarımızın tılsım alması yönünde birlikte biz lazım tedbirleri aldık ve düzenlemeleri yaptık.”

“Alışılmadık bire bir buut bahis konusu değil”

Yılmaz, orak ayı ayı bakımından işten emisyon yasağının sona ermesiyle işten çıkarılan işçi sayılarına ilişik soruya şu yanıtı verdi:

“Verilerimiz zaman netleşecek ancak evvel kamer içerisinde almış olduğumuz verilerde değişen aynı durumun olmadığını, tersine sigortalı sayılarımızda benzeri eski döneme göre ayrımsız artışın olduğunu dahi görüyoruz. Yani iptal kısıtının sonlanmasıyla alay malay ağır sıklet anlamda tıpkı beklenti vardı, ‘sigortalı sayılarında, çıkışlarda çoğalma olacak’ diye niteleyerek önce verilerimiz elan netleşmedi ama eski yıllarla muadil şekilde seyrediyor. Bunu ülkemiz açısından zait yerine değerlendiriyoruz. Herhangi Bir dönemde işe giriş ve işten depar peki, bizim etkili tıpkısı alanımız vardır. Eski aylarla baktığımızda bire bir seyirde devam ediyor, yani alışılmamış bir durum bahis konusu değil. Benzeri ayrımlı işten yokuş söz konusu değil. Tabiatıyla belli gruplar işten hamiş, galiba gruplar işe girmiştir amma toplamına baktığımızda sigortalı sayılarımızda bir artım olacağını öngörüyoruz. Artma var elhak.”

Yılmaz, 7256 çevrilmiş kanun göre yapılan yapılandırmaya bugüne kadar kısaca 2 milyon 250 bin kişinin başvurma ettiğini, hep 101,2 milyar lira borcun yapılandırıldığını ve bugün bakımından 14,5 milyar teklik öğrenim ettiklerini anlattı.

SGK Başkanı Yılmaz, akıbet konfigürasyon kapsamında yaklaşık 74 milyar 657 milyon 303 bin lira algı olduğunu kaydetti.

Yılmaz, sene sonu hedeflerine ilişkin soru konusunda, yılı hedeflenenden çokça daha dolgunca ayrımsız noktada kapatacaklarını sözlerine ekledi.

SGK’lıların birlikte devreye girmesi aşılamada yeni rekor getirdi

 

SGK o paraları şişko namına iade ediyor!

 

Share: