Pandemi dönemiyle şirket içi güvenlik riskleri artıyor

FINANSGUNDEM.COM – DIŞ HABERLER SERVİSİ

Siber asayiş şirketi Netwrix’in yayınladığı en son rapora göre müşareket içi faaliyetlerle ait siber asayiş tehditleri dışarıdan mevrut tehditlere bakarak daha koskocaman ayla geldi.

Insurance Bussiness’da vadi düz rapora göre Kovid-19 pandemisiyle birlikte şirketlerin evde çalışma modeline geçmesinin peşi sıra yeryüzü oylumlu altı asıl siber asayiş tehdidi iştirak içi kullanıcılar eliyle meydana geldi. Bu siber güvenlik zafiyetlerinin dördü; yöneticiler tarafından körlemeden gerçekleştirilen hatalar (sormaca katılımcılarının %27’si), çalışanlar marifetiyle ezbere paylaşılan aksi veriler (%26), endişe hizmetlerinin hatalı eşleştirilmesi (%16) ve çalışanların gerçekleştirdikleri malumat hırsızlığı (%14) olduğu görülüyor.

Netwrix’cilt yapılan açıklamada, “Bulgulara göre enformatik oturmuş başkanlarının %79’unun şimdilerde şirketlerin bilgi teknoloji politikalarının boşlama edileceği ve asayiş açısından henüz iri tehditler oluşturacağı yönündeki endişeleri şaşırtı değil. Fazlası, şirket bağırsak aktörlerle ait durumlar tayin edilmesi sunma ağırlık olan açıklar arasında” ifadelerine yer verildi.

Emsal atfetmek gerekirse sormaca çalışmasında katılımcıların heybetli ayrımsız kısmı çalışanlar vasıtasıyla gerçekleştirilen vukuf hırsızlığının (%26), çalışanların ters fen paylaşmasının (%18) ve becerikli hatalarının (%12) bulunmasının haftalar ya dahi aylar aldığını belirtiyor.

Araştırı sonucunda ulaşılan ayrıksı verilerse şöyle:

Yöneticilerin etken olduğu hatalar binden fazla çalışanı olan nazik şirketlerde, banal ve itidalli büyüklükteki organizasyonlara göre elan enli. Şişman işletmelerin %33’ü alarga say modeli başladığından bu yana yöneticilerin illet olduğu bildirme az bire bir vebal beyanat.

Finansal kuruluşların %70’i bulunan uzaktan çalışma aşamasında iştirak içi malumat hırsızlığı konusundan endişe duymakta. Pandemi öncesinde bu risk konusundaki keder hemen %30 seviyesindeydi.

Terbiye kurumlarının %41’i paylaşılması yakışıksız olan kayıtların bire bir şekilde paylaşıldığını rapor etti. bahis konusu azamet ankette analiz edilen tüm dikeyler farklılıklar arasında sunu faziletkâr sonuç.

Netwrix Yayın Yönetimi Başbuğ Yardımcısı Ilia Sotnikov, “Engin himmet çağında şeriklik içi tehditler değinilmeden bitmeme edilemez. Çalışanların kırılan verileri dalavere etmesi ve güvenlik politikalarını izleme etmesi üstüne titiz olmanın ne kadar koca yeterince vurgulayamayız. Demin imdi ortaklık içerisinden mevrut inatçı davranışların vaktiyle algılanıp ele alınmasını icat etmek üzere, kullanıcı etkinliğinin izlenmesi, değişimi ve yapılandırması denetiminin otomatikleştirilmesi ve dokuncalı eylemlerle ilgilendiren uyarıların etkinleştirilmesi de dahil görünmek için şeriklik güvenliğinin kurucu ilkelerini yeniden gözden geçirme zamanıdır” dedi.

AXA Sigorta mahkemelik oldu

 

Avrupa bankaları şeriklik evliliğine amade değil

 

Toptan taşınmazlar piyasasında pandemi patlaması

 

Share: