Sigorta şirketi ayrıksı işle ilgilenemeyecek

Yönetmeliğe göre, sigorta şirketleri, sigortacılık işlemleri ve bunlarla direkt bağlantısı mevcut işler dışında bambaşka işle ilgilenemeyecek. Sigorta şirketleri ile sigorta teminatı veren tekaütlük şirketleri, ikili sigorta sözleşmeleri hariç risk transfer ve riziko gerçekleştiğinde tazminat ifa borcunu başkasına devredemeyecek. Bedeni veya fikri herif emeği olan ve belli tıpkı ecir karşılığında gelişim görmeyi amaçlayan sözleşmeler, sigorta sözleşmesi ve bu kapsamda yapılan operasyon, sigortacılık faaliyetinden sayılmayacak. Mavera yandan seçimlik garanti kapsamında verilen taahhütler benzeri eşit karşılığında yapılsa üstelik sigorta sözleşmesi adına kabul edilmeyecek.

POLİÇE VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Uzaktan iletişim aracı aracılığıyla mesafeli sigorta sözleşmesi akdeden ya üstelik akdedilmesine vasıta fail izinli kuruluşların, gerekli ve tam aranjman ile beceri zir yapıya eş bulunması mecburi olacak. Mesafeli akdedilen sigorta sözleşmelerinde birlikte poliçe ödeme yükümlülüğü bitmeme edecek. Bu kapsamda kalıcı vukuf saklayıcısı aracılığıyla poliçe verilebilecek. Sigortalının mesafeli sigorta sözleşmesi akdetmesi gerekecek.

Rum Sigorta ense yönetiminde yıpranmamış nasıp

 

 

Trafik sigortasında kullanılmamış aktarılma

 

Share: