BES’te biriken hacim 172 milyar lirayı aştı

Dünyada olduğu kadar Türkiye’üstelik de içtimai düzenlilik sistemini mütemmim yerine kurulan Ferdî Tekaütlük Sistemi’nde (BES) katılımcıların görüntü tutarı ile cesamet katkısı görüntü tutarının toplanmış büyüklüğü olan 159 milyar 396 milyon teklik ile bizatihi katılımla sisteme karışma olanların biriktirdiği 12 milyar 627,5 milyon teklik dikkate alındığında, sistemin bütün büyüklüğü 172 milyar 23,5 milyon liraya ulaştı.

Tekaütlük Gözaltı Merkezi (EGM), BES’e ait istatistiksel verileri bizatihi katılımın getirilmesinin arkası sıra “BES istatistikleri” ve “OKS istatistikleri” şeklinde iki ayrı antet altında yayımlıyor.

BES’ten zor sayısı 146 bin 883 bine ulaştı
EGM verilerinden elde edilen bilgilere bakarak, 9 April itibarıyla sistemdeki delege sayısı 6 milyon 910 bin 122 oldu.

bahis konusu dönemde katılımcıların kaynak tutarı 139 milyar 316 milyon lirayı bulurken, çap katkısı görüntü tutarı de 20 milyar 80 milyon teklik namına gerçekleşti. Sonunda katılımcıların kaynak tutarı ile devlet katkısı görüntü tutarının hep büyüklüğü 159 bilyon 396 milyon teklik oldu.

9 April bakımından BES’ten mütekait olan güç sayısı üstelik 146 bin 883’e ulaştı.

BES ve OKS katılımcılarının 121 milyar lirası faizli fonlarda
BES elçi kaynak tutarının 116 milyar 570 milyon lirası faizli fonlarda, 22 bilyon 746 milyon lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, mehabet katkısı fon tutarının 18 bilyon 27,5 milyon lirası faizli, 2 bilyon 52,5 milyon lirası de faizsiz fonlarda bulunuyor.

OKS’deki 5 milyon 733 bin 129 çalışanın biriktirdiği 12 milyar 75,4 milyon liralık görüntü tutarının ise 4 bilyon 459,1 milyon lirası faizli fonlarda, 7 milyar 616,3 milyon lirası faizsiz fonlarda kayran alıyor. Böylece BES ve OKS elçi fonlarının 121 milyar 29,1 milyon lirası faizli, 30 milyar 362,3 milyon lirası faizsiz fonlarda değerlendiriliyor.

OKS’da çalışanların birikimi 12 bilyon lirayı aştı
2020 böylecene BES’teki katılımcı sayısı 6 milyon 900 bin 565, katılımcıların kaynak tutarı üstelik 137 milyar 93,9 milyon liralık kendisine kaydedilmişti. Kerem katkısı görüntü tutarı 21 bilyon 253,5 milyon teklik, tekaüt olanların sayısı üstelik 137 bin 676 kendisine gerçekleşmişti. söz konusu dönemde OKS’ye bakıldığında, çalışanların biriktirdiği görüntü tutarı 11 milyar 304,1 milyon liralık, cesamet katkısı ise 483,3 milyon lira olmuştu.

Böylelikle 2020 sonundan 9 Nisan’a kadar güzeşte sürede, elçi kaynak tutarı 2 bilyon 222,1 milyon liralık artma gösterirken, söz konusu dönemde mehabet katkısı fon tutarı 1 bilyon 173,5 milyon liralık azaldı.

OKS’bile ise geçen yılın sonundan 9 April’a kadarki dönemde çalışanların biriktirdiği kaynak tutarı 840,1 milyon liralık artma kaydetti.

Böylelikle hep fon kadar 1 milyar 888,7 milyon lira yükseliş görüldü. Tıpkısı dönemde 9 bin 207 yaşama de emekliler arasına katıldı.

bu arada, katılımcıların kaynak tutarı ile mehabet katkısı kaynak tutarının toplanmış büyüklüğü olan 159 bilyon 396 milyon liralık ile resen katılımla sisteme karışma olanların biriktirdiği 12 bilyon 627,5 milyon liralık dikkate alındığında, sistemin bütün büyüklüğü 172 bilyon 23,5 milyon liraya ulaştı.

Öte yandan, BES ve OKS katılımcılarının toplam sayısı 12 milyon 643 bin 251’i buldu.

BES’te gözde ayrım! Yüzde 200 artacak

BES birikimleri 170 bilyon lirayı aştı

Share: