Çin’mağara ev piyasasında fiyatlar çakılı kalmaya bitmeme ediyor

Millî İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, karı ayında Çin’in birinci kademe dört şehri olan Beijing, Shanghai, Shenzhen ve Guangzhou’da yeni karı fiyatları maaş yüzdelik 0,6 arttı. Beijing ve Shanghai’da bakir sülale fiyatları mahiye bazda sırasıyla yüzde 1 ve yüzdelik 0,6 artarken, Guangzhou ve Shenzhen’deki artışlar ise yüzdelik 0,5 düzeyinde oldu.

Mecmu 31 ikinci etap kent, kullanılmamış karı fiyatlarında aynı eski taban bakarak yüzdelik 0,1 çoğalma yaşarken, üçüncü etap 35 şehir, güzeşte kamer yıpranmamış familya fiyatlarında bir önceki ayak tabanı göre yüzde 0,2 düşüş yaşadı. Kullanılmamış eş fiyatları kabil, ikinci umum aile piyasasındaki değer hareketleri birlikte farklılaştı, birinci paye şehirler hafif denk artışları bildirirken ikinci ve üçüncü kademe şehirlerde fiyatlarda düşüşler görüldü.

Dört bir numara evre şehirde ikinci ahali eş fiyatları, sabık sene açıklık ayında kaydedilen nema oranından değişik adına, maaş yüzdelik 0.1 arttı. NBS verileri antrparantez aile ayında ikinci evre şehirlerde ikinci umum aile fiyatlarının aylık yüzde 0,2 düştüğünü, üçüncü rütbe şehirlerdeki fiyatların ise mahiye yüzdelik 0,4 düştüğünü gösteriyor.

İngiltere göz fiyatlarında rekor artma

 

Kadınlara göz satışında şampiyon hangi toprak oldu?

 

Özen! Kızıl hane vergisinde sonuç günler

 

Share: