Icar zammıyla ilişkin koskocaman uymazlık

Yıpranmamış Iktisat Programı’nda saha alan tedbirlerden biri gayrimenkulde icar artım oranını doğrudan etkiliyor. Familya sahipleri imdi zamları üretici fiyatından değil, mütemmim fiyatından yapabilecek. 

Program’ın ‘Enflasyon’ bölümünün ‘Politika ve Tedbirler’ başlığı altında, “Icar artma oranına dayalı arka eksen, döviz cılız ve mal fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı faziletkâr olan müstahsil fiyatları hesabına mütemmim fiyatlarına göre belirlenecektir.” maddesi düz alıyor.

Normal şartlarda 12 maaş averaj Mikro İçi Üretici Fiyatı (Yİ-ÜFE) çoğalma oranı ile belirlenen kira zammı dal rakamı kullanılmamış düzenleme yapılması ile birlikte TÜFE ile belirlenecek.

Ağustos ayında 12 maaş ÜFE gerçekleşmesi yüzdelik 18,78, TÜFE gerçekleşmesi ise yüzde 12,61 namına kaydedilmişti. Bu da oturduğu eş amacıyla bin lira kira ödeyen tüketicinin, remiks zamanının ağustosa denk gelmesi durumunda eylülde 188 liralık bindirimli ifa yapacağı anlamına geliyor. Şayet TÜFE oranından remiks yapılsaydı bu nicelik 126 teklik olacaktı.

Share: