Kentsel dönüşüm inşaat işlerinde KDV düşürüldü

Servet ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dayalı Cumhur Reisi Karar’ı Resmi Gazete’üstelik yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, 6306 sınırlanmış Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde gayrimenkul maliklerine ilişik mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan kullanılmamış inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişik taahhüt işlerine müteveccih KDV oranı yüzdelik 1’e indirildi.

Emlak maliklerinin müteahhitlere arsa payı vermeden transformasyon projelerini doğrudan kendileri yaptırarak ayrımsız alanda bölük yapmak istemeleri ve bunun için müteahhitlerden yapım üstlenme hizmeti almaları halinde, bu hizmetlere umumi oranda yüzdelik 18 KDV hesaplanıyordu.

Alınan kararla, başta zelzele girmek için kıyamet risklerine cebin yenilenmesi mukteza görülen konutlarla ilgili bitirme karşılığı inşaat sözleşmesi yapamayan riskli çatı malikleri için üstelik vergi indirimi imkanı sağlanmış oldu.

Özel İletişim Vergisi oranları arttı

Fico, hükümet krizini halletmek amacıyla devrede

Almanya 5 ülkeye sınırlarını kapadı

Danimarka rekor miktarda telkih sipariş etti

Share: