Keyif turizmi alanında mezuniyet belgesini aldı, şimdi ensiz dışından hastalar bekleniyor

Keyif turizmi alanında izin belgesini aldı, şimdi yurt dışından hastalar bekleniyor

Trabzon Keyif İl Müdürü Melik Mahir:

“Keyif turizmi ülkemizin önemsediği bir laf”

“Tüm açılımlarımızı keyif turizmi anlamında yaptık. Duyurularımızı yapmaya başladık”

TRABZON – Trabzon’un Maçka ilçesinde kâin Ömer Burhanoğlu, Hikmet Otama ve Rehabilitasyon Hastanesi, esenlik turizmi alanında mezuniyet belgesini alırken yurt dışından ati hastaları bekliyor.

Hikmet Tedavi ve Iyileştirme bakımından bölgenin arz kuvvetli hastanelerinden biri olan Ömer Burhanoğlu Fizik Otama ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde, yurdun ayrımlı yerlerinden gelen hastalara bakım verilirken, spor yaralanmalarına vabeste menüsküs, mugayir bandaj, çiğin, lif, tendon yırtıklarına vabeste rahatsızlıkların de tedavisi yapılıyor.

Keyif turizmi ülkemizin önemsediği bire bir laf

Sağlık turizmi yönünden hastanenin izin belgesi aldığını, imdi ensiz dışından geçek hastaların beklendiğini kaydeden Trabzon Esenlik İl Müdürü Hakan Ateş Parçası, bu yöndeki duyuruları yapmaya başladıklarını söyledi.

Yırtıkça, “Fizik Tedavi ve Iyileştirme itibarıyla bölgenin yer donanımlı hastanelerinden biri olan Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde, yurdun ayrımlı yerlerinden mevrut inmeli hastalara bakım verilirken, spor yaralanmalarına sadık menüsküs, çap rabıta, çiğin, lif, tendon yırtıklarına mecbur rahatsızlıkların de tedavisi yapılıyor” dedi.

Esenlik turizmi ülkemizin önemsediği benzeri konu

Keyif turizmi yönünden hastanenin yetki belgesi aldığını, çıktı yurt dışından gelecek hastaların beklendiğini kaydeden Usta, bu yöndeki duyuruları yapmaya başladıklarını anlatım ederek, “Hikmet Otama Rehabilitasyon hastanemiz, tamamen müstakil tıpkısı sayrılarevi. Tüm ülkemizdeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon mucip hastalarımızın otama imkanına eş olunan bire bir şifahane. Öz içerisinde hikmet tedavinin gerektirdiği tamam imkanları içerisinde barındıran bir şifahane. Sağlık turizmi ülkemizin önemsediği tıpkı laf. Tam arsıulusal arenada işlenmesi durumunda çokça bati getirileri olacak benzeri laf. Tığ dahi ilimizde bunu önemsiyoruz. Alelhusus kamuda olan hastanelerimizde esenlik turizmi kapsamında hizmeti yaygınlaştırma alanında çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu hastanemiz birlikte ilimizde afiyet turizmi kapsamında bakım ita anlamında gerekli mezuniyet, vesika ve donanıma sahip bir hastanemiz. Ekleme adına ilimizde hususi hastaneler ve fakültemizde bile bu hizmeti vererek şehrimize esenlik turizmi girdisini artırmaya hız ediyoruz. Hikmet Otama Rehabilitasyon Hastanemiz de bu anlamda hem maharet donanımıyla hem hekim kadrosuyla hem dahi odalardaki hastalara verilen konforuyla akıllıca olan bire bir vadi. Bu anlamda bundan istifade etmeye hız ediyoruz. Birlik açılımlarımızı esenlik turizmi anlamında yaptık. Duyurularımızı yapmaya başladık. Arsıulusal arenada acenteler ve özlük sayfalarımızla alay malay duyuruları yapmaya hız ediyoruz” dedi.

Irak coğrafyaya açılmaya hız ediyoruz

Esenlik turizmi alanında uzak coğrafyaya açılmayı hedeflediklerini kaydeden Mahirane, “Şehrimizde Gürcistan, Ermenistan, İran, Fellah ülkeleri kimi zaman Almanya, Hollanda kabil ülkelerden seyyah gelmeye başlamış durumda. Bunlarla alay malay tekmil yakın ve uzak coğrafyaya açılmaya himmet edeceğiz. Bu anlamda hem Fizik Tedavi Hastanemiz özge hastanelerimizin girdilerini müzayede gayretindeyiz. Hem mail illerden hem da irak illerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu almak amacıyla değme yerden hastalarımız gelerek buradaki hizmetten yararlanma etmekteler” diye niteleyerek konuştu.

Tercih edilen hastaneyiz

Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Otama ve Iyileştirme Hastanesi, Fiziksel Tababet ve Iyileştirme Uzmanı Dr. Yiğitlik Özkaya, keyif turizmi alanında gerekli mezuniyet ve belgeleri mümasil zamanda aldıklarını rapor ederek, “110 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanesi adına hastalara hizmet vermekteyiz. Hastanemizde Fizik Otama ve Rehabilitasyon doğmak üzere iki antet altında hastaları tedaviye alıyoruz. Hikmet Otama başlığı altında akut ve süreğen ağrıya misil açan boyun, belen, boyun, ağrısı, mafsal ağrıları, omuz problemi olan hastaları alanında uzman şahıslar marifetiyle fizik otama hizmeti sunulmaktadır. Iyileştirme alanında ise hastanemizde hastalara elan etraflı mütemadi ve kapsamlı tıpkısı tedavi programı uygulanmaktadır. Iyileştirme kavramını, doğuştan evet de bilahare ayrımsız hastalığa ya birlikte sakatlığa tutkun olarak fiziksel ve fonksiyonel durumunda teessür olan hastaların mevcut işlevsel kapasitelerini tasarruf etmek gayeli muteber tedavilerin hepsi olarak tanımlayabiliriz. Burada hastanemizde artık nörolojik iyileştirme dediğimiz mezellet sonrası katre nâkil hastalar, murdarilik yaralanması sonrası damla gelişen hastalar, Parkinson, Multip Skleroz kabilinden kas teşrih ve akıntı sisteminde bozukluğu posta açan nörolojik hastalıkların rehabilitasyonunu planlamaktayız. Mülhak adına ortopedik rehabilitasyon dediğimiz, spor yaralanmalarına bağlı menüsküs, hilaf ilişki, çiğin tendon yırtıklarına mecbur rahatsızlıkların tedavilerini da planlamaktayız. Hastaların rehabilitasyon anlamında ihtiyaçlarını nazik oranda karşılayan tıpkısı sayrılarevi olduğumuz amacıyla bölgede alanında yeğleme edilen ayrımsız sayrılarevi namına tedaviye akıllıca hastalara hizmet vermekteyiz. Hele Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinden aynı haddinden fazla hastamız tedavi amaçlı tarafımıza müracaat yapmaktadır. Keyif turizmi alanında zaruri izin ve belgeleri andıran zamanda aldık. Bundan ahir süreçte yabancı hastalara de afiyet turizmi kapsamında hizmet vermeye başlayacağız” dedi.

Share: