Kimler değerli konut vergisi ödeyecek?

Türkiye genelinde kestirmece 150 bin konutu havi kızıl hane vergisi bu yıl ilk defa uygulanacak! 22 Gücük Ay Pazartesi haset bildirge verme süresi doluyor. Verginin ödemesi ise iki taksitte yapılacak. İlk taksit bu ayın, ikinci dahi ağustosun sonuna büyüklüğünde ödenecek.

Kanun çıkarken değerli hane vergisine bağımlı konutlar üzere ayar sınırı 5 milyon teklik olarak belirlenmişti. Ancak bu çizik, bu yıl yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttı ve 5 milyon 227 bin liraya yükseldi. Peki değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşan konutların, 5 milyon 227 bin lirayı aşan kısmı için ödenecek bu idrak için hesaplamalar lacerem olacak? Milliyet’deri Ebru Sungur’un haberine göre, bir tane konutu olanlar başta görünmek için bazı muafiyetler bahis konusu. Üstelik konutu edinme tarihi, bu verginin mükellefliğinde makro aynı detay. Birkaç ortağın sahip olduğu konutlar üzere verginin şüphesiz hesaplanması gerektiği da ayrı bire bir husus.

Sistem Küresel Müşavirlik Ortağı Yeminli Mali Danışman Necmi Budun, cemi bu konulara, tafsilatlı örnekler ve hesaplamalarla açıklık getirdi.

Mükellef Ayşe’nin, değerli bölük vergisine tabi mesken nitelikli 3 sayı taşınmazı var. Bu taşınmazlardan, birinci taşınmazın 2020 yılı çatı alacak değeri 7.500.000 TL, ikinci taşınmazın 2020 yılı çatı vergi değeri 12.000.000 TL, üçüncü taşınmazın 2020 yılı bina rüşvet değeri 5.500.000 TL. Yükümlü Ayşe’ye ilişkin ev kalifiye taşınmazların 2020 yılı bina kazanç değerleri kanunda belirtilen değeri aştığından söz konusu gayrimenkul altın bölük vergisinin konusuna girer. Zımnında Ayşe’nin mükellefiyeti, izleme fail sene olan 2021 yılı esasen itibaren başlar.

Mükellef Ayşe 2021 yılına ait zer göz vergisi beyannamesini 2021 yılı Gücük Ay ayının 20. günü sonuna kadar verir, verginin geçmiş taksidini şubat ayının sonuna kadar öder. Mükellef Ayşe 2020 yılı çatı vergi değeri 12.000.000 TL olan mesken kalifiye taşınmazını 2021 Mayıs ayı içerisinde yükümlü Fatma’evet satar. Bu durumda, mükellef Ayşe tahakkuk fail kızıl göz vergisinin ikinci taksidini dahi ağustos ayı sonuna kadar ait idrak dairesine ödeyecek. Yükümlü Ayşe, kızıl konut vergisi konusuna giren bahis konusu ev kalifiye taşınmazını mükellefiyetinin başladığı 1 Aile ile 20 Gücük Ay beyninde doğrudan çıkarması durumunda birlikte 20 Gücük Ay 2021 tarihine kadar vermesi müstelzim beyannameye bu taşınmazını dahil edecek ve bu emlak üzere gerçekleşme edecek verginin tamamını ödeyecek.

Yükümlü Şiddetli’in aşiyan nitelikli 3 nüsha taşınmazı var. Bu taşınmazlardan, ilkinin 2020 yılı çatı kazanç değeri 4.900.000 TL, ikincinin 2020 yılı yapı vergi değeri 6.000.000 TL, üçüncünün 2020 yılı bina rüşvet değeri 6.500.000 TL. Mükellef Korkunç’e ilgilendiren bir numara konutun 2020 yılı bina kazanç değeri kanunda belirtilen değeri aşmadığından verginin konusuna girmez. İkinci ve üçüncü konutlar ise bahis konusu değeri aştığı için verginin konusuna girer. Zımnında mükellef Şiddetli’in mükellefiyeti izlem eden sene olan 2021 başında başlayacaktır. Ancak mükellefin kızıl göz vergisinin konusuna giren apansız fazla konutu olduğu için bunlardan çatı algı değeri sunu düşük olan emlak, vergiden muaf olup mükellef vasıtasıyla (Ek 2A) ile bildirimde bulunulur.

söz konusu taşınmazların çatı idrak değerlerinin sırasıyla 5.145.000 TL, 6.300.000 TL, 6.825.000 TL olduğu varsayımıyla mükellef Hırslı’in, 2021’de ödeyeceği zer hane vergisi şöyle hesaplanır:

İlk mesken kanundaki sınırın altında kaldığı amacıyla vergi ve bildirime tabi olmaz. Özge meskenler arasında yapı algı değeri yer düşük olan mesken vergiden affedilmiş, KATMA-2A ile bildirime bağımlı peki.

Üçüncü meskenin bina idrak değeri (2021 yılı değeri) 6.825.000 TL. Üçüncü aşiyan amacıyla uygulanacak değerli hane vergisi oranı binde 3. Üçüncü ev için ödenecek alacak tutarı (6.825.000-5.227.000)x‰3 4.794 TL.

Altın basamak vergisi mükellefiyetinde ara sıra muafiyetler var. Bunlardan biri müteahhitlere maruf muafiyet. Şöyle emsal verelim:

Müteahhit Ahmet ile Mehmet şahsı arasında yüzde 60 müteahhit, yüzdelik 40 arsa sahibi paylaşımlı temas biri 250 m2 net alana topluluk 100 dairelik çatı inşaatına ilişik ikmal karşılığı inşaat sözleşmesi yapılır. İnşaatın bitiminde 60 daire müteahhidin, 40 kat arsa sahibinin olacaktır. Yüklenici Ahmet, namına küsurat 60 dairenin 45’kayınbirader 2020 yılı içerisinde satar. Bu durumda müteahhide mütezayit 15 dairenin bir yıl içerisinde çatı algı değerleri, kanunda düz kayran tutarı aşmış olsa da söz konusu daireler önceki satışa, zaman ve temlike bahis edilmediği, kiraya verilmediği sürece zer ev vergisinden affedilmiş evet.

Arsa sahibi ise tamamlanan konutların tapusunu aldığı andan itibaren bu konutlar için vergi mükellefi haline gelir ve eğer bu konutların değerleri kanunda tamlanan eşiği aşıyorsa bunlar için oluşan değerli göz vergisini öder. Bu taşınmazları ile ilişik kendisine vergiden affedilmiş olur ancak (Ilişik 2A) ile bildirimde bulunurlar.

söz konusu hisseli mülkiyete bağımlı taşınmazın yapı vergi değeri, ilişkin şehremaneti vasıtasıyla 2021 yılı amacıyla 9.450.000 TL; rüşvet tarifesi ise zer basamak vergisine tabi ev nitelikli taşınmazlardan değeri yeniden valüasyon oranının yarısı oranında güncellenir. Buna göre, bahis konusu taşınmaza ilişik 2021 zer ev vergisi şöyle hesaplanır:

Bina kazanç değeri (2021 yılı değeri) 9.450.000 TL.
Kızıl bölük vergisi oranı, çatı vergi değerinin 7.842.000 TL’si amacıyla 7.842, dahası üzere binde 6.
Hesaplanan rüşvet tutarı 7.842 + (9.450.000-7.842.000)X‰6 17.490 TL.
Yükümlü Ahmet vergiden affedilmiş.
Mükellef Mehmet marifetiyle ödenecek kazanç tutarı (17.490/3) 5.830 TL.
Yükümlü Hasan vasıtasıyla ödenecek rüşvet tutarı (17.490/3) 5.830 TL.

Kızıl konut vergisine ilişkin yasal düzenleme, vergiye tabi konutlarda eşik değeri 5 milyon lira yerine öngörmüştü. Fakat yasa aynı zamanda bu eşiğin temas sene yeniden değerleme oranının yarısı büyüklüğünde artırılmasını bile içeriyordu. Bu nedenle 2020 yılında değeri 5 milyon liranın üzerinde olan meskenler vergileme kapsamına girmekle birlikte, 2021 yılı üzere vergilemeye ana alınacak minimal matrah 5 milyon 227 bin lira olacağı amacıyla, alacak değeri bu tutarın altında kalanlar vergilendirilmeyecek.

Instagram’de gördükleri evleri soydular

Noter ve bankalarda yıpranmamış bölüm

Google’ın 76 milyon dolarlık ödeme teklifi Fransız yayıncıları böldü

Biden’dan peçe uyarısı

Share: