Mecburi Zelzele Sigortası’nda tanıtmalık ve teminat miktarları değişti

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Bakı Kurumu’nun Resmi Gazete’bile yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Prospektüs ve Ferman Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dayalı Tebliğ ile Mecburi Sarsıntı Sigortası tarifelerinde ve garanti tutarlarında uymazlık yapıldı. 

Asgari primi tutarının risk grubuna bakarak birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL’den birkaç olamayacağı hükme bağlandı. 

Kullanılmamış tebliğde antrparantez 268 bin teklik olan meskenler amacıyla maksimal garanti tutarı bile 320 bin liraya çıkarıldı. 

Eskimemiş tebliğde bina tarzı sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri da şöyle belirlendi: 

Ayrımsız Tebliğin arızi 2 nci maddesinin bir numara fıkrasında kayran alan “1/1/2021-31/12/2021” ibaresi “1/1/2021-31/12/2022” kendisine değiştirildi. 

Tebliğe eklenen arızi konu ise şöyle: 

“Bu maddeyi ihdas fail Tebliğin yayımı tarihinden evvel akdedilen ve güvence sarrafiye tarihi 1/1/2022 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, prime ilgili seçkin iş yapılmaksızın bu Deklerasyon kapsamındaki teminatlara tabidir.”

Resmi Gazete’üstelik yayımlanan yeni tebliğde, manifesto hükümlerini Sigortacılık ve Hususi Emeklilik Düzenleme ve Fal Kurumu Başkanı’nın yürüteceği anlatım edildi. 

Tebliğde, prim tutarları, güvence miktarı ve sigorta namına temel metrekare bedelleri ile ilişik kararlar 1 Familya 2022’bile, değişik değişikliklerin ise neşir tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi. 

Share: