Mezuniyet verilen bina sayısı yüzde 60 azaldı

Belediyeler tarafından sunulan bina ruhsatlarının 2019 yılının evvel altı ayında ayrımsız önceki yıla göre yapı sayısı yüzdelik 60, yüzölçümü yüzde 60,1, değeri yüzdelik 50, daire sayısı yüzde 66,3 azaldı.

Bina ruhsatı verilen binaların 2019 yılı Eş-Haziran ayları toplamında;

Yapıların toplam yüzölçümü 30,5 milyon m2 iken bunun 13,6 milyon m2’si hane, 11,7 milyon m2’si konut dışı ve 5,2 milyon m2’si ise kuma tasarruf alanı kendisine gerçekleşti.

Istimal amacına göre 17,8 milyon m2 ile arz yüksek paya iki ve daha çok daireli ikamet amaçlı binalar ehil oldu. Bunu 3,9 milyon m2 ile kamu cümbüş, eğitim bilimi, şifahane yahut bakım kuruluşları binaları izledi.

Bina sahipliğine bakarak hür teşebbüs 22,4 milyon m2 ile yer büyük paya ehil oldu. Bunu 7,4 milyon m2 ile mehabet sektörü ve 673 bin m2 ile bina kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, hep 119 bin 982 dairenin 106 bin 448’i özel sektör, 12 bin 80’i ihtişam sektörü ve bin 454’ü yapı kooperatifleri yoluyla alındı.

Yapıların toplanmış yüzölçümüne bakarak 4,9 milyon m2 ile İstanbul yer faziletli paya erbap oldu. İstanbul’u, 2,2 milyon m2 ile Konya, 2 milyon m2 ile Ankara illeri izledi. Yüzölçümü en bağan olan iller sırasıyla Karabük, Iğdır ve Ardahan oldu.

Kat sayılarına göre İstanbul ili 20 bin 712 adet ile yer faziletli paya erbap oldu. İstanbul’u 7 bin 380 nüsha ile Konya ve 5 bin 889 adet ile Ankara illeri izledi. Kat sayısı yer birkaç olan iller sırası ile Karabük, Ardahan ve Iğdır oldu.

Share: