Yapı ruhsatları ile ilişik çokça önemli aranjman

Çatı ruhsatları ile ilgili çokça eke düzenleme yapıldı. Mutluluk genelinde uygulanacak.İçişleri Bakanlığı Kıyamet ve Ivedi Durum Yönetimi Başkanlığı yoluyla güzeşte yıl Türkiye Bina Zelzele Yönetmeliği müstahzar, Biçimsel Ceride’birlikte yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle gelişigüzel “Hareket Bölgelerinde Yapılacak Binalar Için Talimatname (DBYBHY)” yürürlükten kaldırılmıştı.

Ancak meydanlık dönemde hangi talimatname hükümlerinin meri olacağı, uygulayıcılar ve yetkili idareler beyninde tereddüte bozukluk olmuştu.Yayımlanan bildiri ile uygulayıcılar ve izinli idareler ortada kararsızlık giderildi

Oluşan bu tereddütleri yutmak için İçişleri Bakanlığı Facia ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı uygulama tebliği hazırladı. Türkiye Yapı Sarsıntı Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Binalarla İlgili Uygulama Esaslarını içeren Tebliğ bugünkü Resmî Gazete’bile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan tebliğe göre 01/1/2019 tarihinden sonradan; yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve hususi yekpare binaların ve yapı türü yapıların tamamının veya bölümlerinin deprem etkisi altında tasarımı ve yapımı ile bulunan binaların zelzele etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi işlemleri üzerine ilişik idarelere yapılacak olan cevaz başvuruları, yeniden bu tarihten bilahare; yapı tasarruf sınıfı değiştirilecek veya esaslı tadilata bağımlı olacak binalar amacıyla ilgilendiren idarelere yapılacak olan başvurularda ilk onay alma tarihindeki yönetmelik hükümleri uygulanan olacak.

Ayrıca izin tarihinden itibaren 2 sene içinde inşasına başlanmayan yahut 5 almanak cevaz süresi içinde tamamlanmayan ve 1/1/2019 tarihinden evvel icazet yenilemesi yapılmayan binalar üzere ilişkin idarelere yapılacak olan icazet başvuruları,01/1/2019 sonraları fire katlı yapılarda tekmil fazlası üzere ilişik idarelere yapılacak başvurularda, icazet süresi zarfında tamamlanmayan ve esasen izin süresi içersinde ilişik idarelere yapılacak olan muhik değişiklikler( ikmal ilaveleri hariç) başvurularında evvel destur ahiz tarihindeki yönetmelik hükümleri meri olacak.

Pratikte kontekst sağlanırken ekonomik kayıpların önüne geçilecek

Uygulama deklerasyon ile birlikte yaklaşık bin 400’ ü bulan belediyelerde , küşayiş dönemde hangi yönetmeliğin kullanılacağından kaynaklı oluşan ayrımlı uygulamaların önüne geçilerek tıpkı tamamiyet sağlanacak. Icazet süresi devam fail inşaatlarla ilgilendiren yapılacak değişiklikler taleplerinde (intaç ilavesi dünya), müteahhit ve onay merci beyninde düşülen ihtilaflardan doğan imalat gecikmelerinin önüne geçilerek iktisadi kayıplar engellenecek.

Share: