’11 bilyon dolar buhar olmasın’

Dayanabilen Enerji Umum Müdür Yardımcısı Yüksek Kındap, Türkiye’nin 31 bin 500 megawatt (MWT) teorik jeotermal ısı potansiyelinin yaklaşık 20 milyon titrem/yıl yer yağı eşdeğerinde olduğunu belirterek, bunun rakam namına karşılığının ise 11 milyar dolar olduğunu söyledi.
Kındap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin jeotermal enerji kaynaklarının, dinç tektonik hareketler ve kâh bölgelerde güre volkanizma etkileri dolayısıyla mevki geneline dağılmış durumda olduğunu tabir etti.
Türkiye’da keşfedilmiş yer faziletli ısıdaki akışkanların Gün Batısı Küçük Asya’dahi, alelhusus Menderes, Gediz, Simav kabilinden yer çöküntüsü yapıları süresince bulunduğunu rapor eden Kındap, Şimal Rum’da henüz düşük sıcaklıklı doğal kaynakların olduğunu, Ilımlı ve Gün Doğusu Anadolu’da ise birkaç amma sıcaklıkları K. Küçük Asya’dan bağıl adına daha faziletkâr kaynakların bulunduğunu dile getirdi.
Kındap, Türkiye’nin jeotermal potansiyeli açısından dünyada önce sıralarda meydan aldığını kaydederek, ”Türkiye jeotermal kaynaklar açısından Avrupa’bile 1’inci, dünyada ise 7’nci tam düzlük alıyor” dedi.
Jeotermal kaynaklar ağırlıklı olarak kaplıcalarda kullanılıyor
Kındap, Türkiye’de jeotermal kaynakların geçmişten bu yana ağırlıklı kendisine kaplıca amaçlı kullanıldığını belirterek, 1990’ların ortasından itibaren bölük ve tavhane ısıtmada dahi kullanımın serian arttığını söyledi. Garp Küçük Asya illerinde 2000’li yılların ortalarından itibaren jeotermalin ruh üretimine müteveccih kendisine kullanılmaya başladığını kaydeden Kındap, sınai gayeli da kullanımların kâin olduğunu dile getirdi.
Kındap, jeotermal enerjinin yerkürenin zat bağırsak ısısı olduğundan, anlaşılan koşulları sağlandığı sürece yenilenebilir ve sürdürülebilir tıpkısı güç kaynağı olduğunu vurgulayarak, bu enerjinin en yetişkin avantajlarından birinin ise jeotermal akışkanın kullanıldıktan bilahare gene düzlük altına gönderilmesi olduğunu belirtti.
Içtima altında 11 milyar dolar var
Kındap, jeotermal enerjinin Türkiye amacıyla önemli tıpkısı derece olduğunun altını çizerek, Türkiye’nin 31 bin 500 (MWT) nazari jeotermal ısı potansiyelinin yaklaşık 20 milyon ton/sene petrole eşdeğer olduğunubildirdi. Kısaca 11 bilyon dolara tekabül eden Jeotermal enerjinin, teorik elektrik potansiyelinin ise tahminî 2000 MWT olduğuna meni fail Kındap, ”Türkiye, mevcut jeotermal potansiyelinin kısaca yüzdelik 10’unu kullanabiliyor” diye konuştu.
Kındap, Türkiye’nin Asya ve Avrupa ortada mehabetli tıpkısı jeolojik konuma cemaat olduğuna dikkati çektiği konuşmasında, ülkenin tektonik kendisine faal olan ”Yiğit-Himalaya Yara Oluşum Kuşağı” üstünde saha aldığını söyledi. Bundan kıran Türkiye’nin yer bilimsel kendisine dinç ve güçlü faylar ile volkanik ve mağmatik oluşumlar içinde meydan aldığını rapor fail Kındap, ”Bu yapılar Türkiye;üstelik zengin jeotermal potansiyelin oluşmasını sağlıyor. Zaman için nazari potansiyel 31 bin 500 MWT akseptans ediliyor, 2012 yılının Ilkgüz kocaoğlan itibariyle MTA ve hür teşebbüs vasıtasıyla kısaca 470 bin metre jeotermal sondajı yapıldı” ifadelerini kullandı.
3 milyar dolarlık envestisman yapıldı
Kındap, jeotermal enerjinin serencam yıllarda gerçekleştirilen taharri çalışmalarının artırılmasında, yatırım güvenliğinin sağlanmasının ve getirilen teşviklerin etkili olduğunu söyleyerek, çalışmaların sonucunda tahminî 3 milyar dolarlık envestisman portföyüne ulaşıldığını belirtti.
Beyaz Zehir Muayene ve Kontrol (MTA) aracılığıyla 2008 yılından itibaren jeotermal sahalar ihale edilmeye başlanmasıyla birlikte ihalelerin gerçekleşmeye başladığını kaydeden Kındap, ”Türkiye’dahi, 2012 yılının Ilkgüz ayı itibariyle 16’sı elektrik üretimine uygun yer girmek için, 85 adet sahanın ihalesi gerçekleştirildi” ifadesini kullandı.
Kındap, yasayla jeotermal kaynakların aceleci ayrımsız şekilde yatırıma dönüştürülmesinin yolunun açıldığını vurgulayarak, gine aynı kanun kapsamında kısaca 30 nüsha MTA’ya ilgilendiren kuyunun yerel yönetimlere devredildiğini bildirdi.

Share: