BES’te arz çokça değerli fonları kazandırdı

Tekaütlük fonları 2021 yılında yüzde 44 ürem sağladı, sunu faziletli repo ise yüzde 67.26 ile Zer fonunda oldu. Emeklilik Gözaltı Merkezi (EGM), Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) 2021 yılı getirilerini açıkladı. Güzeşte yıl bütün BES fonlarının ortalama getirisi yüzdelik 44.07 olurken, faizli fonların getirisi yüzdelik 40.04, faizsiz fonların getirisi dahi yüzdelik 61.67 adına gerçekleşti. Buna göre, tasarruflarını faizli fonlarda değerlendiren BES katılımcılarının birikimleri yüzdelik 44.07, faizsiz fonları tercih edenlerin birikimleri ise yüzde 61.67 arttı.

TASARRUFLAR ARTTI

2021 yılında yüzdelik 36.08’lik TÜFE ile mukayese edildiğinde ise BES katılımcıları enflasyonun tahminî 8 benek üzerinde getiriri sağlamış oldu. Sabık yıl faizli fonları tercih edenlerin pahalılık karşısında birikimleri TÜFE’nin üzerinde 4 benek artarken; birikimlerini faizsiz fonlarda değerlendirenler TÜFE’nin 25.5 fakül üstünde hakiki getiri elde ettiler.

Bire Bir dönemde gayrı Envestisman enstrümanlarının getirilerine bakıldığında ise 2021 yılında, birikimlerini yatırım faizinde değerlendirenler sayı farkı yüzde 17.78 ürem elde eti ve böyle birikimleri yüzdelik 36.08’lik TÜFE karşısında 18 puan eridi. Güzeşte yıl BİST 100 yatırımcısına yüzde 25.80 ürem sağladı, ancak bu getiri enflasyonun 10 fakül altında kaldı. 2021’birlikte altına envestisman yapanlar sayı farkı yüzdelik 71.56, dolara yatırım yapanlar yüzdelik 79.65 faiz sağladı. 2021’da tekaütlük fonlarının getirileri özge yatırım araçları ile mukayese edildiğinde ise BES zer ve Dolar dışında birlik envestisman enstrümanlarının çok üzerinde faiz sağladı.

ERDEMLI GETİRİLİ FONLAR

BES’teki toplanmış averaj getiriler böyleyken, birikimlerini değerlendiği Kaynak grupları bazında getirilere bakıldığında ise kapsam farklılaşıyor. Tasarruflarını piyasa şartlarına göre değerlendiren ve görüntü değişikliği yapanların getirileri 2021’birlikte rekor seviyelere artık. Sabık yıl tekaütlük fonları içre bildirme efdal getiriyi ise yüzdelik 67.26 ile zer fonları sağladı.

Geçen yıl ikinci en faziletli getiriyi; ortamında dolar, ekü kabil döviz cinsi araçların olduğu amme dış borçlanma fonları sağladı ve bu fonları tercih edenlerin birikimleri yüzde 66.39 arttı. Birikimlerini Behre fonlarında değerlendirmeyi yeğleme edenlerin getirisi yüzdelik 33.73 olurken; süresince amme veya hür teşebbüs borçlanma araçları, katılım payları, icar sertifikası gibi yatırım araçlarını barındıran değişebilir-agresif fonların getirisi ise yüzdelik 32.39 yerine gerçekleşti. Enflasyonla kıyas edildiğinde ise güzeşte sene servet piyasası ve istikraz fonları katılımcılarına enflasyonun altında ürem sağladığı görüldü.

Yalın Kat tıpkı hesapla, 2021’in başında BES’e 10 bin teklik evvelce yatıran ve birikimlerini zer evet üstelik aut borçlanma araçları fonunda değerlendirmeyi tercih eden tıpkı katılımcının sene böylecene birikimi 2.500 teklik ihtişam katkısı ile birlikte 18.500 lirayı imdi.
 
2021’birlikte yüzde 25 ihtişam katkılarının değerlendirildiği fonların getirisi ise aksi oldu. Celal katkılarının değerlendiği faizli fonlar yüzde 6 aksi repo sağlarken, faizsiz fonlar ise yüzdelik 18.33 ürem sağladı.

Altın Fed etkisiyle düşüşünü sürdürdü

 

Altının kilogramı 777 bin liraya geriledi

 

Share: