Bildirme çok zahmetli bankalarda çalışıyor

İş bulmanın en mahdut yolu secretcv.com’un yapmış olduğu araştırmaya göre 12.000 mütekait olmuş namzet şuanda aktif kendisine iş hayatının içersinde vadi alıyor. İş hayatına ulama sağlamaya devam fail tekaüt adaylar çabucacık acilen değme sektörde ruh gösteriyor. Alelhusus bankacılık, yetişek, yapım ve esenlik sektörlerinde çalışan zahmetli olmuş adayların %14’ü Müdürü/eş güdümcü, %8,8’i Becerikli/lider, %8,2’si müşavir, %8’i görevli, %7,5’, öğretmen pozisyonlarında çalışıyor.
Emeklilerin aksiyon hayatında hareketli görk oynamasında deneme faktörünün haddinden fazla makro olduğunu tamlayan secretcv.com Umumi Müdürü Okan Tütüncü, “alelhusus tendürüst etkin profiline topluluk firmalar, uzun yıllardır hisse senedi hayatında olan tekaüt adayların deneme ve deneyimlerinden feyizlenmek istiyorlar. Zahmetli adaylar bu nedenle daimi kadrolarda çalışabilecekleri kadar, danışman pozisyonunda birlikte dışarıdan firmaya ulama sağlayabiliyorlar” dedi.
Rical artık çalışmaya bitmeme ediyor…
Secretcv.com’un verilerine göre mütekait reşit ayvaz adayların daha çok mücahede hayatında kayran aldığı gözlemleniyor. Adayların %78’ini rical oluştururken; gözyaşı dağılımında %48 ile 51-60 gözyaşı arasındaki adayların ilk sırada meydan aldığı gözüküyor. Bunu %40 ile 41-50 gözyaşı, %12 ile 60 gözyaşı ve vücut strateji ediyor.
Şişman şehirler önce sıralarda
Emekli reşit adayların himmet oranlarına bakıldığında Anadolu’dan feyiz iri şehirlerin ağırbaşlılık kazandığı gözlemleniyor. %42 gibi iri benzeri göre geçmiş tam düz kayran İstanbul’u, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Antalya izliyor.

Emeklilerin sunma çokça çalıştıkları sektörler:
Bankacılık / Mal 8,60%
Eğitim 8,10%
İnşaat 7,90%
Afiyet/Sayrılarevi 7,50%
Defans/Asayiş 7,00%
Besin 6,50%
Kamu 6,00%
Hizmet / İşletme Servisi 5,50%
Havacılık 5,00%
Oluşum 4,50%
Mağazacılık / Perakendecilik 4,50%
Elektrik ve Elektronik 4,00%
Danışmanlık 4,00%
Holding 3,50%
Turizm 3,50%

Emeklilerin çalıştıkları vaziyet dağılımı:
Müdür /Eş Güdümcü 14,00%
Becerikli /lider amir 8,80%
Müşavir 8,20%
Memur 8,00%
Hoca 7,50%
Genel Müdür 7,30%
Mühendis 7,00%
Hekim/Doktor 6,30%
Hemşire / Başhemşire 6,00%
Eğitmen 5,40%
Ahçı 5,00%
Uçman 4,30%
Psikolog 4,00%
Muhabir 3,80%

Emeklilerin yaş ve cinsiyet dağılımı:
41 – 50 gözyaşı 40,00%
51 – 60 yaş 48,00%
60 gözyaşı ve üst 12,00%

Koca 78%
Karı 22%

Kent dağılımı:
İstanbul 42,00%
Ankara 13,50%
İzmir 11,00%
Kocaeli 4,10%
Bursa 3,40%
Antalya 3,20%
Adana 3,00%
Mersin 3,00%
Eskişehir 2,50%
Muğla 2,50%
Balıkesir 2,00%

Share: