Dulda altındaki köpekbalığı kıyıya yakın görüntülendi

Himaye altındaki köpekbalığı kıyıya andıran görüntülendi

MUĞLA Muğla kıyalarında akıbet günlerde sıkça tanıdık balık türleri süresince köpekbalığı türleri da vatandaşların ilgisini çekiyor. Milas Harabelik mahallesinde kıyıya yakın alanda 1 metre boyundaki köpekbalığı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İzmir Urla’dahi balıkçıların ağlarına takılan 10 metre boyundaki camgöz türü ve esirgeme altındaki köpekbalığının peşi sıra Milas Harabelik sahilinde kıyıya yakın alanda yaklaşık bir metre boyundaki yavru benzeri kapik balığı vatandaşlar eliyle el telefonu ile görüntülendi. Kıyıya mail sularda avlanan bala köpekbalığı türünün nesli öfke altında olan ve siper altında mevcut kum köpekbalığı ve semavi köpekbalığı olduğu açıklandı. Türkiye karasularında 36 asıl köpekbalığı türü bulunduğu ve bunlardan 20’siin konuma altında olduğu açıklandı.

Muğla Bitli Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Çımbar, görülen türün Muğla kıyılarında görülen bir tür olduğunu belirterek, “Köpekbalıkları gerçekte bizim sularımızda bildik çeşitler. Zaman kullanılmamış görülmüş aynı balıktan bahsetmiyoruz. Teferruatlı zamandır burada. Aslında köpekbalıkları dinozorlardan evvel vardı, hala varlar ve hayatlarını devam ettirecek kabil gözüküyorlar. Denizlerimizde 36 adalet andıran köpekbalığı var. Bunların kısaca 20’si siper altında. Birçok köpekbalığı türü zaman insana alın dulda altında. Çünkü soyları turşu olmak üzere. Zaman niye köpekbalıklarını hastalık çokça konuşuyoruz. Serencam zamanlarda olmaması gereken yerlerde görüntülenen köpek balıkları, ya dahi dulda altında olup birlikte denizde yaşaması müstelzim balıkçının ağında sonuç bulan bir köpekbalığı hayatı üzerine konuşuyoruz. Özellikle insanların kıyıya mail yerlerde köpekbalıklarını görmeleri ve görüntülemeleri insanlarda büyük benzeri coşku ve istifham işaretini birlikte getiriyor. Köpek balıklarının zaman bizim kıyalarımızda görülmesinin çok stabil olmamakla bu arada birkaç bozukluk bağlayabiliyoruz. Bunlardan birisi de bildirme başta abuhava değişikliği. Bunun peşi sıra köpek balıklarının yaşadıkları ortamlar olan uyum yeteneklerini sayabiliyoruz. Bunun birlikte artan eş nüfusu ile bu arada aktivitelerin artması. Ayrımsız değer deli dolu da aslında bu müspet tıpkısı etkin denizde yapılan siper çalışmalarının mebzul olması. İklim değişikliği ya üstelik küre le ısınma etkene bu köpek balıkları türlerinin kıyıya yaklaşmasına tıpkısı hareketli mümkün. Bununla ilgilendiren elimizde ilmî aynı vukuf namevcut amma birçok etmeni tıpkısı araya getirdiğimizde bunun tıpkı etkisi olduğunu söyleyebiliyoruz. Köpekbalıklarının varlığından bu kadar korkulmaması gerekiyor. Zira benzeri alanda ense cebbar dediğimiz bu köpekbalıkları, fok, yunus ve akya balığı kabil çeşitler varsa biz şurası anlarız. Ora esenlik ve akman benzeri yerdir. Çünkü köpekbalıkları hem dosdoğru aynı ekosistemin göstergesidir, hem de onların teminatıdır. O alanlar onlar oluğu sürece temizdir. İnsanlar dimdik denizlerin tadını hem azık anlamında hem bile yaz tatili anlamında çıkartabiliyorsak bu tamamen köpekbalığı üzere canlıların sayesindedir. Sallanmak adına bu canlıları az buçuk elan bol yakalamak ve onları gördüğümüz yerde haddinden fazla onlara yaklaşmada, engin bağlı olmak ve gözetlemek yeterli olacaktır. Elimizdeki görüntüdeki tuhaf görüntüden tayin etmek baskı amma kum köpekbalığı yavrusu veya yüzgeçlerine bakarsak semavi köpekbalığına birlikte benziyor. Herhangi Bir ikisi üstelik himaye altında olan türlerdir” dedi.

Share: