Sigorta eksperleri TÜSED Bahar Çalıştayı’nda bir araya geldi

Ülkemizin sunu güzel derneklerinden birisi olan Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği, idare kadrosu Bahar Çalıştayı’nı bu yıl Antalya’da gerçekleştirdi. Çalıştaya TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK)’ mağara kamu üyeleri, TÜSED’mağara bilcümle kurulları, bölge ve devlet temsilcileri, toprak idare kadroları, Sigorta Eksperleri Tesanüt ve Eğitim Bilimi Vakfı (SEDEV) Başkanı Tamer Topal, Oto Dışı Sigorta Eksperleri Derneği (ODSED) Başkanı Engin Özaydın, Akdeniz Sigorta Eksperler Derneği (AKSED) Başkanı Hasan Ziya Erciyas, Rum Sigorta Eksperleri Derneği (ASED) Başkanı Cafer Yalçıntaş, Iye Sigorta Eksperleri Derneği (ESED) Başkanı Aycan Fatma Erkal ve derneklerin yönetim kurulu üyeleri katılımda bulundu.

Çalıştay, TÜSED Genel Sekreteri Çokluk Balkan moderatörlüğünde sırası ile; Hasan Nurlu Erciyas, Aycan Fatma Erkal, Cafer Yalçıntaş, Engin Özaydın, Tamer Topal’ın konuşmaları ve TOBB SEİK ve TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Yiğitlik’mağara açım konuşması ile bitmeme etti.

Erdem konuşmasında SEİK ve TÜSED marifetiyle tamamlanan, bitmeme fail ve ehemmiyet sırasına bakarak yapılması hedeflenen haddinden fazla sayıda ayrımlı mesai olduğunu anlatım ederek çalışmalar hakkında gelişmemiş bilgiler verdi. Çalışmaların “Mevzuat ve Hukuk, Yazılım ve Uygulayım Bilimi, Kurumsal İşleyiş, Iz Kurallarına ve Töre Bilimi İlkelere Uzlaşma, Yeni İş Alanları Kazanılması ve Eğitim Bilimi” anne erek kodları altında gruplandırılarak bodur, gücük-mutedil, ölçülü, ılımlı-ayrıntılı ve ayrıntılı vadeli namına önceliklendirildiğini rapor eden Başbuğ, SEİK ve TÜSED aracılığıyla yazılı olarak anahtar altına alınan bu çalışmaların gelecek yönetimlere aktarılması gerekliliği dikkate alınarak mücehhez olduğunu belirtti. 

Çalıştayın evvel bölümünde TÜSED Başkan Vekili Doğru Stoper “Iz Etik Kuralları ve Meslek Deontolojisinin Oluşturulması” sunumunu çalışmalara ilişin salondaki bütün katılımcıların görüşlerini alarak etkileşimli şekilde gerçekleştirdi. Bu bölümde Sigorta Eksperliği mesleğinin istiklal ve yansızlık, yürek, mesleki ustalık, peçe saklama, mesleksel ilgi ve dikkatin gösterilmesi, etik bilimi değerlere ve çığır standartlarına harmoni ilkelerinin önemi vurgulanarak tıpkısı mesleğin töre bilimi kurallarının belirlenerek yazılı kuzuluk getirilmesi, bu kurallara uyulmasının sağlanması ve patika deontolojisinin oluşturulmasının o patika mensuplarına duyulan hamaset açısından oldukça şanlı olduğu umumi akseptans gördü.  

Toplantının ikinci bölümü sırası ile TÜSED Komutan Vekili Rast Kesici, TÜSED Umumi Heyet Üyesi  Mehmet Berk Erozan ve TÜSED Umumi Heyet Üyesi Duran Ermiş Cömert marifetiyle gerçekleştirilen mesleğin aktüel soylu erki sorunlarına dayalı sunumlar ile bitmeme etti. Bu bölümde yağız araçları branşı ve oto dışı branşlar olmak üzere talimatname çalışmalarına ağırlık verilmesi görüşülerek katılımcıların görüşleri alındı.   

TOBB SEİK ve TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Yiğitlik marifetiyle yönetilen serbest kısım ile bitmeme eden toplantının son bölümünde katılımcılar düşün ve düşüncelerini iletirken, soruların bütünü değerlendirilerek yanıtlandı. TÜSED Umumi Heyet, toplantının akabinde “TOBB SEİK komutan ve asamble üyelerimize, tam dernek başbuğ ve asamble üyelerine, tıngır başkanı ve umumi heyet üyelerine, katılma sağlayıcı meslektaşlarımıza, mesleksel birlikteliğimize gösterdikleri duyarlık ve katkıları için teşekkür ederiz.” ifadelerine meydan verdi.

SEDDK: Nükleer Sigorta Havuzu kuruluyor

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği kullanılmamış başkanını seçti

Sigortasız emniyet seçeneği geliyor

2021 yılında sigortalı müteharrik sayısı arttı

Tayyare sigorta pazarında şişman kaybolma yaşanacak

Y kuşağı sigorta ürünlerinden neler bekliyor?

Share: