Üs balın sırrı

Eskişehir Arıcılar Birliği Umumi Heyet Üyesi Yavuz Turhan, polenlerin özelliğine bakarak balın tıpkısı çevrim ile bir sene arasından katiyetle kristalize olduğunu söyledi. Turhan’a göre gür bal şekerlenir. Turhan, yaptığı açıklamada, balın, arıların çiçeklerden ve çiçekli ağaçların yapraklarından salgılanan bal özü ve salgıları toplayarak kovana getirirken kursaklarında kendilerinden kâh enzimleri katıp petek gözüne aktardığını belirterek, radyatör gözünde depolanan hazır para maddenin dahi bal olduğunu kaydetti. Dışarıdan arıya glikoz, şeker hastalığı ve buna analog gıdalar verildiğinde balın hakikat olmayacağını tabir fail Turhan, şöyle konuştu: “Balı katışıksız yapar. Arının yaptığı hamur bal kristalize tamam. Halk deyimiyle şekerlenir. Bal çiçek balı ve ifraz balı oluşmak üzere ikiye ayrılır. Çiçek balının içre polen olduğundan yağlık kristallenir. Polenlerin özelliğine göre bal ayrımsız dönme ile bire bir yıl arasından mutlaka kristalize tamam. Salgı balları kristalize gayrimümkün. Alındıkları kabilinden mufassal yıllar berraklığını korur. Umum beyninde çam balı adına bildiğimiz bu kabil, diğerlerine bakılırsa dayanıklı kullanılan değil. Balı kristalize fail arz iri etkenlerden biri birlikte balın içindeki şekerdir. Balın yüzde 80’i şeker, yüzde 20’si birlikte sudur. Şekerin da yüzdelik 3’ü birlikte mutfaklarda kullandığımız, tanıdık çay şekeri, değişik kısmı yemiş ve üzüm şekeridir. Tıpkı balda meyve şekeri fazlaysa o bal haddinden fazla teferruatlı süre sonra kristalize tamam.” SAHTE BALCILARA DİKKAT Turhan, asıl balın kristalize olduğunu, kristalize sıfır balın ya ifraz ya de şekerden üretilmiş yapmacikli bal olduğunu ifade ederek, vatandaşlarımızın kristalize olan bala rağbet etmesi gerekir. Balın kristalize olması tıpkı zamanda binlerce sene bozulmadan kalabilmesi üzere kendisini korumaya kabul etme işlemidir. Yani saf tıpkısı olaydır. Kristalize olan bal özelliğinden ve lezzetinden tek öz kaybetmez” dedi. Avrupa’da insanların kristalize olan balı tükettiğini vurgulayan Turhan, şunları belirtti: “Bire Bir de rastgele bal kayran bitiren marifetiyle (Bu bal içimli mi? İçine ne kadar şeker hastalığı kattınız? Bal aldım şekerlendi, bu bal sahteymiş) gibi sorularla karşılaşıyoruz. Tüketicimiz şunu bol bilmelidir balı kristalize ergin şekliyle bezdirmek daha iyidir. Cansız bal 42-45 dereceler ortada 8-10 saat akarsu mahmul aynı kapta ısıtılarak çözdürülür. Tüketicimiz balını güvendiği yerlerden almalı. Piyasada glikoza bal esansı karıştırarak satan sahte balcılar var. Bunlara dikkat edilmesi gerekir.” Turhan, Türkiye’nin kapçık sayısı bakımından dünyanın ikinci şişman ülkesi olduğunu belirterek, “Fakat, ülkemizde adam başına bal tüketimi aylık ortalama 300 gram. Bu berenarı düşüktür. Avrupa’birlikte ise adam başına ayda 1-1,5 kilo bal tüketiliyor. Tığ genelde sayrı olunca evet birlikte biri referans edince bal yeriz. Meğerse benzeri birey ayda bildirme az tıpkı kilo bal tüketmelidir. Bal karaciğeri yormadan kana karışıyor. Yaşayan ve gailesiz kalmanın yer şişman ilacıdır” dedi. hurriyet

Share: