Yabancılara satılan gayrimenkullerde KDV istisnası

Bilindiği üzere yabancı uyruklu kaynak kişilerin Türkiye’üstelik gayrimenkul evet üstelik mecbur ayni adalet edinmesi amacıyla matlup karşılıklılık ilkesi 2012 yılında Tapu Kanunu’nda yapılan tıpkı düzenleme ile bertaraf, böylelikle yabancıların temel kişilerin Türkiye’birlikte emlak edinimleri muhteşem ölçüde kolaylaştırılmıştır.

söz konusu düzenlemelere koşut namına yabancılara basamak ve işyeri satışlarını haydi üzere 2017 ve 2018 yıllarında Türk Vatandaşlığı Kanununun uygulanmasına ilgili yönetmelikte uymazlık işlenmiş ve en az 250.000 ESIR Doları mesabesinde taşınmaz yahut arz birkaç 500.000 ABD Doları mesabesinde taşınmazlar yatırım fonu iltihak payını üç yıl satmama şartı ile satın düz yabancılara Türk vatandaşlığı elde ika hakkı verilmiştir.

Yapılan bu düzenlemelerle serencam yıllarda yapım sektöründe oluşan kullanılmamış konut stoklarının eritilmesi ve sektörde yaşanan daralmanın durdurulması amaçlanmıştır. Öte yandan, Tapu Kanunu’nun 35. maddesine bakarak yabancı hukuksal kişilerin Türkiye’birlikte emlak edinimleri (götürüm yahut kullanma hakkı dışında) aslında olanaklı değildir.

Ecnebi ülkelerde özlük kanunlarına göre kurulan ve tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, ancak özel kanun hükümleri (Turizmi Heveslendirme Kanunu, Endüstri Bölgeleri Kanunu, vb,… gibi) çerçevesinde Türkiye’birlikte gayrimenkul ve sınırlanmış ayni türe edinebilmektedirler. Antrparantez sıkı dışında müesses olan yabancı şirketlerin, yüzdelik elli veya elan fazla oranda hissesini yahut dalavere hakkını haiz kişilerin çoğunluğunu atayabilme yahut görevden alabilme yetkisini elinde bulunduran, Türkiye’birlikte müesses tüzel kişiliğe ehil şirketler, hoppadak anne sözleşmelerinde belirtilen zindelik konularını hırsızlık etmek amacıyla gayrimenkul mülkiyeti yahut merbut ayni türe edinebilmektedirler (birleştirme endüstri bölgeleri, sanayi bölgeleri, teknoloji ihya bölgeleri ve serbest bölgeler gibi özel envestisman bölgelerindeki taşınmaz mülkiyeti ve ilişkin ayni hak edinimleri aut).

Buna eşit bahis konusu oranın yüzdelik ellinin altında olması halinde ise bu şirketler aynı Türk şirketler üzere cıvıltı konusu ile ait olsun olmasın seçme tip amaçla yurt satın alabilirler. 2017 yılında Katma Ayar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesine (i) bendi eklenerek bölük veya iş yeri kendisine nesir edilen binalann ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz kendisine Türkiye’ye getirilmek kaydıyla Türkiye’üstelik kurulu olmayan yabancı tabiiyetli mahiyet eşhas ile kanuncu ve plaza Türkiye’dahi olmayan ve benzeri hisse senedi yeri ya bile daimi temsilci aracılığıyla Türkiye’üstelik vergi elde etmeyen kurumlara yapılan basamak yahut iş yeri teslimleri Katma Ayar Vergisi’nden ayrıklık edilmiştir.

Fakat belirtildiği için sözkonusu şirketlerin hususi yasa hükümleri kapsamında değerlendirilen gayrimenkuller harici emlak edinebilmeleri yasalı yerine olabilir bulunmamaktadır. Bu nedenle KDV Kanunu’nda meydan alan istisna düzenlemesinin yer azından bu amal ile ilgilendiren olarak aplikasyon alanı bulamadığını açıklamak isterim.

Leon Arslan Ateşli – Mazars Dara Yönetim Kurulu Başkanı – Fortune Turkey

Share: