21 tasarruf finansman şirketinin arıtma planı amade

Artırım Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), intibak planı tam görülmeyerek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından tasfiyesine karar verilen artırım finansman şirketlerinde izleyeceği nöbet haritasını belirledi. TMSF’den yapılan açıklamada, tasfiyesine değişmeyen sunulan 21 artırım finansman şirketinde hesabı bulunan tahminî 55 bin tüketicinin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi.

VARLIKLARA HACİZ KONULDU

Fon kurulunun 28 Temmuz’da aldığı kararla oluşturulan tasfiye komisyonları, şirketlerin mal varlığı değerleri ile türe sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve giderlerin azaltılması için arıtma eylem planları çerçevesinde harekete geçti.

Bu kapsamda, şirketlerin bilgili ortak ve yöneticilerinin mali doğruluk ve varlıklarına ihtiyati haciz işlemi gerçekleştirilerek şirketlerin umumi müdürlükleri ve şubelerinde düzenlilik tedbirleri alındı. Kiralık durumda olan 426 şubenin cümlesi kapatıldı.

Arıtma komisyonları, gösteri planları çerçevesinde tasarruf finansman şirketlerinde şu işlemleri halihazırda yürütmeye devam ediyor: “Hikmet-muamelat denetimi ve yedekleme. Şirketlere ilgilendiren yaratıklar ve haklar ile borç ve yükümlülüklerinin, güvence eksikliklerinin ve özge risklerin tespiti.

Salahiyetsiz şahıslarda şeriklik mal varlığı bulunup bulunmadığının tespiti. Arıtma bilançosuna esas kayıtların doğrulanması ve bağımsız denetim raporunun hazırlanması. Toplam 53 bin 533 sayı tasarruf finansman sözleşmesinin incelenerek şirket kayıtlarıyla uyumunun tespiti.

Şeriklik doğruluk kayıplarının önlenmesine ilgili herhangi bir makule idari ve hukuki idraksiz avantaj faaliyetleri.” Çalışmaların derhâl tamamlanmasının ardından, şirketlerin arıtma bilançosu hazırlanarak, alacaklılar koridor cetvelinin düzenleneceği ve şirketin paraya çevrilebilen birlik söylenegelmiş, taşınmazlar, türe ve alacakları tahsil edildikçe, doğruluk sahiplerine ihbarname yapılacağı kaydedildi.

DAVA VE TAKİPLER DURDU

TMSF açıklamasında, “Bu süreçte; şirketler aleyhine revan cümle dava/takipler, 6361 dar Mali Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 50/A maddesinin yetkilendirmesiyle, 5411 dar Bankacılık Kanunu’nun 106’ncı maddesi kapsamında, adalet sahiplerinin menfaatlerinin korunmasını teminen 2 Orak Ayı 2021 itibarıyla durmuş olup bu şirketler aleyhine eskimemiş sav/ izlem da yapılamayacaktır” denildi.

TAKSİTLER ÖDENMEYECEK

Henüz teslimat almamış tasarruf birikimi ödemesi özne müşterilerin, sözleşmeden kaynaklanan taksit ödemeleri durdurularak, bu eşhas elan sonra yapılacak duyurular ile alacaklarını arıtma komisyonuna bildirmeye çağrılacak.

Teslimat kayran finansman dönemindeki müşteriler ise, taksitli borçlarını sözleşme koşullarına akıllıca şekilde ödeyecek. Vadesi geldiği halde ödemesini yapmayanlar karşı hukuki takip işlemleri başlatılacak.

SEKTÖRDE 6 FİRMA KALDI
Tasarruf finansman şirketleri BDDK denetimi altına girerken, kontrolsüz büyüyen sektörün vatandaşı mağdur etmemesi amacıyla yasalı düzenleme işlenmiş, 100 milyon teklik sermaye şartı getirilmişti. (Ses Tabak – Sabah)

Share: