Bakanlıktan Pendik için eskimemiş bayındırlık planı

Pendik Belediyesi aracılığıyla hazırlanan Garp Mahallesi’nin kullanılmamış mamure planları dün İstanbul Yer ve Şehircilik Müdürlüğü’nde askıya çıktı. Kullanılmamış planlar, itirazların alınabilmesi üzere ayrımsız ay süreyle askıda kalacak.

Tasrif raporunda, yapılaşması nazik ölçüde tamam olan mahalle için yeniden cazibe yapılmasının nedeni ise şöyle açıklandı: 

“Bulunan yır ve uygulama imar planlarının bölgenin gereksinimlerini karşılayamaması, kentsel ve toplumsal altyapı alanlarının tartılı ve dimdik gelişiminin planlanamamış olması, geçerli bayındırlık planları yapılaşma kriterlerine göre yapıların park yeri sorunun çözülememesi ve sonunda bahis konusu bölgede günümüz modern kentçilik ve modern planlama anlayışı ile hareket riskine karşı kuvvetli, metin ve sürdürülebilir bire bir yapılaşmanın oluşturulması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Kentsel dönüşümü hızlandıracak, toplumsal donatı alanlarını süresince barındıran, park yeri sorununa esaslı çözümler getirerek erişim sistemini güçlendirecek tıpkısı yaklaşımda koşuk mamure planı hazırlanmıştır.”

YAKLAŞIK 30 BİN KİŞİ YAŞAYACAK

Bakir planlarla ilgili kendisine hazırlanan raporun son bölümüne bakarak, 11 bin 300 kişinin yaşadığı bölgede, yeni planlamaya bakarak 29 bin 93 kişinin yaşaması öngörülüyor.

Raporda kısaca şu yorum yapıldı: 

“Mevcut arazi yapısı, 1970’li yıllardan bugüne kadar oluşumunu tamamlamış olup, kullanılmamış imar planıyla fiili kapsam ve üzerindeki değerler korunmuştur. İmar planının belirlemiş olduğu yapılaşma şartları, mevcut şehir dokusunun yenilenmesine kazançlı namına ilişki olmanın birlikte alandaki çatı ve özlük yoğunluğunu gereğinden fazla artırmamayı öngörmektedir. Kâin yolların ümran planı kararıyla akla yatkın ayrımsız şekilde genişletilmesiyle kent içi muvasala sistemi güçlendirilmiştir. Bulunan sosyal ve ustalık teçhizat alanlarının kâffesi korunmuş olup, alanın ıcığı cıcığı can mülkiyetinde olduğundan ümran uygulaması ve kamulaştırma yapılamaması zımnında ilave teçhizat alanları planlanamamıştır. Ancak Maliye Hazinesi mülkiyetinde olan 659 ada 30 parsel üstünde mevcut Sülale Sağlığı Merkezi bozuk planlardaki konut alanı fonksiyonundan çıkarılarak ‘Esenlik Tesisi Alanı’ kendisine planlanmıştır.

Kâin site dokusunun yenilenmesine kazançlı namına destek olunması üzere imar planının belirlemiş olduğu yapılaşma şartlarının beraberinde ait kamu kurum ve kuruluşlarının bütçe ve fonlarından güven desteği sağlanarak kentsel dönüşümün desteklenmesi öngörülmektedir.”

Share: