Familya hanımlarına düşük primle emeklilik hakkı

Sulh yasası ile sülale kadınlarından kısmi çalışanlara kadar açık tıpkı kesimi ilgilendiren “isteğe mecbur, topluluk sigorta primlerine ilişkin düyun” da yapılandırılıyor.

Sabah’tan Hazal Ateş’in haberine bakarak, Konfigürasyon Kanunu April 2021 ve esbak aylara ilişkin olup müracaat tarihi bakımından ödeme imkanı ortadan kalkmayan isteğe sınırlanmış sigorta primi ve ansambl sigortası primlerinin birlikte yapılandırılmasına imkân veriyor.

İsteğe bağlı sigorta ile 5.400 prim günüyle zor olma imkânı bulunuyor. Bu kapsamda fire günlerini yapılandıranlar tekaütlük hakkı kazanacak.

Hükümet, hiçbir sigorta başlangıcı sıfır karı kadınlarının isteğe kapalı sigorta primini yatırarak zor olmalarını motivasyon ediyor. Babasından dul aylığı alan kadınlara “sülale sigortası” hakkı verilirken, bugüne kadar isteğe ilişkin sigorta yaptıran karı kadınlarının sayısı 300 bini geçti. Bu kapsamda sigortasını başlatan ancak primini yatıramayanların primlerini bire bir sene süresince ödemesi gerekiyor.

Bu müddet içre primlerin yatırılmaması durumunda sigortalılık süresine sayılmayacak. Bu kapsamda olan familya kadınları 12 mahiye dönemde ödenmeyen primleri üzere yapılandırmaya başvurup taksit olanaklarından yararlanabilir. 

Temmuzda başvuruda bulunanlar geçen yılın ağustos ayından sonraki, uğustosta başvuranlar üstelik eylül ayından sonraki döneme ait prim borçlarını yapılandırabilecek. Borcun meydana geldiği tarihteki temel servet tutarını pahalılık farkı ile evvelden veya taksit taksit ödeme imkânı bulunuyor.

Peşin ödeyenlerin pahalılık farkı ile ortaya çıkan borcunun yüzdelik 90’ı silinecek. Üç yıla büyüklüğünde taksit taksit ödemeyi seçenler da yılda yüzde 9 ayırt yatıracak. Bu kapsamda olup dahi yapılandırmadan sezmek isteyenlerin da 30 Ağustos’a büyüklüğünde başvuruda bulunması gerekiyor.

Bölümsel süreli çalışanlar üstelik tıpkısı yıllık dönemde ödenmeyen primlerini yapılandırabilecek. Bulunan pratikte tıpkı ayda 30 günden bir iki çalışanlar primlerini yatırarak kem günlerini ayrımsız kamer ortamında tamamlıyor. Tarım sigortalıları, kısmi devamlı çalışan sanatçılar, sülale hizmetlerinde çalışanlar, göçüm, meşbu şoförleri üstelik borçlarını taksitlendirebilecek.

İkameti Türkiye’da olan, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışılmaması, 18 yaşın doldurulması, özlük sigortalılığı nedeniyle sökel aylığı, yaşlılık aylığı bağlanmamış olması gerekiyor. Sigortalı adına çalışmakla beraber ay zarfında 30 günden bir iki çalışanlar isteğe kapalı sigorta yaptırabilir.

Part-time ve aynı işverene sınırlı namına ayda 10 günden bir iki familya hizmetlerinde çalışanlar de bu kapsamda. Ölen eşinden, anne babasından dul, babasız aylığı alanlar de isteğe sadık sigorta yaptırabiliyor. İsteğe ilişkin sigorta primi, brüt asgari ücret ile bunun 7.5 zalimce ortada mütebeddil kazancın yüzdelik 32’si üzerinden yatırılıyor. Brüt asgari ücret bu sene 3 bin 577 lira olup bu tutar ile 26 bin 831 teklik beyninde mütebeddil kazancın yüzdelik 32’si üzerinden prim ödenebilir. 

Maaş prim tutarı arz bağan 1.144 lira, genişlik yüksek birlikte 8.586 lirayı buluyor. İsteğe merbut sigorta ile 5.400 prim günüyle tekaüt olma imkânı bulunuyor. Bu yıl ilk defa isteğe ilişkin sigorta primi yaptıran karı ve erkekler 5.400 prim günüyle 65 yaşında mütekait olabilecek.

Içtimai Güvenlik Kurumu verilerine bakarak, 4/a (SSK) kapsamında 2.4 milyon kişinin 49.2 milyar TL, 4/b (Ilgi-Düzem) 3.5 milyon kişinin 11.7 bilyon TL, 4/c (Zahmetli Sandığı) 8 bin kişinin 516 milyon liralık borcu bulunuyor. Umumi Keyif Sigortası borçları birlikte karışma 17 milyona mail kişinin devlete 74.6 bilyon liralık prim borcu bulunuyor.

5 milyon düze Sinovac aşısı Türkiye’da

Reisi ABD’nin müeyyide listesinde

Nazır Adam: Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi

 

Share: