KÖLE ekonomisi üzere beklentiler bedbin

MIT Sloan School of Management ve State Street Associate marifetiyle yapılan eskimemiş tıpkı araştırmaya göre, ABD’de önümüzdeki altı kamer ortamında sakinlik gerçekleşme olasılığı % 70 görünüyor.

Araştırmacılar dört faktörden oluşan benzeri endeks oluşturdu ve henüz bilahare bulunan etraf koşullarının geçmiş durgunluklarla nasıl karşılaştırıldığını yakalamak üzere Mahalanobis ölçeğini kullandı.

Araştırmacılar bu ilkeyi kullanarak dört istihsal faktörünü – sınai üretim, tarım dışı istihdam, borsa getirisi ve ürem eğrisinin eğimi – aylık adına analiz ettiler. Elan sonra, aylık olarak değerlendirilen dört metrik arasındaki bulunan ilişkinin tarihî rakamlarla elbette karşılaştırıldığını ölçtüler.

1916 yılına büyüklüğünde verilere bakıldığında, araştırmacılar endeksin emin tıpkı sükûnet göstergesi olduğunu, çünkü geçmiş rastgele durgunluk öncesinde yükseldiğini söylediler.

Dizin şu anda% 76 seviyesinde. Araştırmacılar fihrist% 70’i aştığında, sakinlik olasılığının %70’e yükseldiğini buldular.

Son Teşrin 2019 bakımından dizin seviyesi % 76 idi.

Share: