Mahkemeler tahliye ve icar davalarıyla doldu

Bölük piyasasında mütenakıs arz ve enflasyonun üzerinde küsurat kira fiyatları, mahkemelerde kiracı- ev sahipleri davalarında patlamalara bozukluk oldu. Hazar ve icra ülfet mahkemelerinde tanıdık kira tayin ve kira tahliye davalarının, toplam ülkü sayısına oranının benzeri yılda yüzde 10’lardan yüzde 20’lere çıktığı belirtilirken, umumi davalar beyninde ilk sıralara yükseldiği tabir ediliyor. Dünya’birlikte Leyla İlhan imzasıyle düz alan habere göre, koşulların böyle sürmesi halinde bu asıl davaların gelecek 1-2 sene henüz mahkemelerin temel konuları olacağı söyleniyor. Taşınmazlar Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ulvi Güvenç Kiraz, şu an Hazar Ünsiyet Mahkemeleri’ndeki esas sav yığınının müstecir para sahipliğine müteveccih davalar olduğunu söyledi. 2020’nin pandemi cihetiyle kiracıların dünyalık sahiplerine açtıkları uyarlama (icar bedelinin düşürülmesi) davaları ile geçtiğini belirten Kiraz, 2021’birlikte ise şişkinlik artışı, basamak piyasasında yaşanan yoğun sunu-kâm dengesinin bozulması ve kiralık para kalmaması dolayısıyla mülk sahiplerinin açtıkları icar tayin yahut icar tahliye davalarının öne çıktığını kaydetti.

“Konutu satıp, müstecir çıkarılıyor”

Mehabetli Itimat Kiraz, kiralamada 5’inci yılı doldurmaya dikkat çekti. 5’inci yılı doldurmuş olan parçalanmamış mal sahiplerinin kiracıları ile bulunan rayiç kira bedeli konusunda anlaşamayarak tespit davasına gittiklerini nâkil Kiraz, 5’inci yılı doldurmamış kiracılarını çıkarmakta zorlananların ise tapuyu devredip bakir malikin boşaltma davası açım için gitme kabil almaşık yolları denediklerini belirterek, “10 yıllık uzama süresi meşbu olanlarda doğrudan boşaltma davası açma yoluna gidiyorlar” dedi.

“Koşullar değişmezse fiyatlar düşmez”

Basamak piyasasında genişlik istek dengesi kurulmadığı takdirde, üretim yapılsa üstelik bulunan talebin karşılanamayacağını belirten Ulu Güvenç Kiraz, “Ayrıca yabancıya satışın çabukça devam etmesi ve para şişkinliği bu şekilde devam ettiği müddetçe yer birkaç 2-3 sene fiyatların geriye gelmesi gibi değil kabilinden görünüyor” dedi.

“Familya sahibi kullanılmamış kiracı istiyor”

Kira bedellerinde yaşanan artışların, mal sahiplerinin eski kiracılar ile konvansiyon ilişkilerine aylamak yerine taşınmazlarını boşaltma için anbean baştan kiraya ödeme isteklerini tetiklediğini anlatan Mono Ülfet Kurucusu Avukat Hanife Emine Karaca, “Filhakika 6098 sınırlanmış Türk Düyun Kanunu layıkıyla; yenilenen icar dönemlerinde uygulanacak icar artışı, kaide yerine bire bir geçmiş kira yılında mütemmim denk endeksindeki 12 maaş ortalamalara göre değişim oranını geçemeyeceği amacıyla, dünyalık sahipleri yasal icar artışını uygulamaktansa bakir tıpkısı kiracı ile edimsel değerlere bakarak kira sözleşmesi akdetmeyi yeğleme etmekte. Bu durumun tabii tıpkı sonucu yerine üstelik tahliye talepli davaların son dönemde makro oranda arttı” dedi.

“Bu doğrultuda icap göz kiralamalarında gerekse da ticari kiralamalarda kiracılar ile para sahiplerinin icar artışı, icar bedellerinin uyarlanması, boşaltma ve gayrı sebeplerle karşı karşıya kaldığını ve yaşanan uyuşmazlıkları barış vasıtasıyla çözememeleri halinde yargıya başvurduklarını görmekteyiz” diyen Esmer, bundan yağlık alelhusus icra takip dosyaları ile bu dosyalara dayalı alacak, itirazın kaldırılması, itirazın iptali ve tahliye talepli davalarının umumi davalar süresince yüzde 20’lere vasıl oranlara ulaştığını söyledi.

Şirketlerde uyarlama, bireyselde tahliye önde

Avukat Hanife Emine Yağız, bu dönemde kira bedellerinin yeniden uyarlanması talepli davaların, çoğunlukla ticari amaçlı kiralamalara dayalı sözleşmeler amacıyla ve bu sözleşmelerin tarafı şirketler ortada görüldüğünü söyledi. Buna rağmen icar alacağı, boşaltma talepli yürütme strateji dosyaları ve merbut yerine açılan davaların ise imdi göz kiralamalarından kaynaklı olduğunu nâkil Kara, “Bu bile tüzel kişilerden artış bireysel şahıslar beyninde henüz yoğunluklu namına görülmekte” dedi.

Ne yapılması gerekiyor?

5. yılı doldurmuş kiracıların eş sahipleri ile ortak ayrımsız noktada buluşmaları öneriliyor. aksi takdirde kira tespit davası 2 sene sürse dahi tıpkısı artım çıkma.

5. yılını doldurmamış olanlarda ise TÜFE 12 mahiye ortalamasından ödünleme vermemesi referans ediliyor. Fakat müstecir dünyalık sahibinin daim aramasından erinçsiz oluyor, türlü yollarla boşaltma tehdidi ile devam etmek istemiyorsa TÜFE ve pahalılık ortada ayrımsız yerde neva de tavsiyeler ortada.

Kesenek zamları yüzde 70’i aştı! Vatandaşlar ne yapabilir?

 

Share: