Patronlar çalışanlardan mutlu değil

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırı Vakfı’nın (TEPAV) Türkiye genelinde yaptığı işgücü analizinin sonuçlarına bakarak, illerde işgücünün erbap olduğu ustalık ile işverenin rica ettiği beceri ortada ağır uyumsuzluklar yaşandığı belirlendi. 19 ilde 5 bine andıran işverenle yapılan görüşmelerde firmaların yüzde 49’u çalışanlarının genelinin işine bilgili olmadığını belirtti. Firmalar sıkıntının kaynağı olarak ise ensiz mesleksel eğitime bel etti. Mesleki ustalık eğitimlerinin işsizlik sorununun çözümünde deli dolu olacağını dile getiren firmaların oranı ise yüzdelik 87’yi buldu. 
Amme ile özel sektör ortada “BECERİ’10” sloganıyla düzenlenen “Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi”yle Türkiye’nin istihdam haritası çıkarıldı. TEPAV’ın gerçekleştirdiği “İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizleri” ile Türkiye’nin kayıtlı istihdamının yüzde 75’ini oluşturan ve aylakçılık sigortası amacıyla İŞKUR’a başvuran işsizlerin da yüzde 80’inin bulunduğu 19 ilin analizi yapıldı. Bu çerçevede krizin ardından illerin istihdam rakamlarındaki akıbet nitelik, iklim devlet işgücünün eğitim profili ve gerekseme mahsus işgücü profili üzere mefret verilere ulaşıldı. Emek Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin Ağacı, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon’birlikte gerçekleştirildi. Firmalarla karşı karşıya yapılan anketleri illerdeki Odalar ve ait Türkiye Sektör Meclisleri’yle birlikte gerçekleştiren TEPAV, gerekseme analizleri üzerine ise TOBB ETÜ’yle gelişigüzel çalıştı.
-EĞİTİM PROFİLİ FAZILETKÂR, BECERİ DÜŞÜK-
Çalışmada, illerin nazik kısmında işgücünün yetişek profili Türkiye ortalamasının üzerinde bundan sonra. Bu iller Ankara, Trabzon, Adana, Kocaeli, Antalya, Malatya, İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Erzurum ve Bursa olarak sıralandı. Konya, Denizli, Samsun, Manisa, Diyarbakır ve Gaziantep’te ise işgücünün eğitim durumunun talih ortalamasının gerisinde kaldığı görüldü. Mersin ve Kayseri’da birlikte Türkiye ortalamasına “oldukça eş” aynı durumdan bahsedildi.
Buna rağmen illerde işgücünün sahip olduğu ustalık ile işverenin arzu ettiği beceri beyninde korkulu uyumsuzluklar yaşandığı belirlendi. 19 ilde 5 bine mail işverenle yapılan görüşmelerde firmaların yüzdelik 49’u çalışanlarının genelinin işine bilge olmadığını belirtti. Firmalar sıkıntının kaynağı kendisine ise ancak mesleksel eğitime belen etti. Mesleki teknik eğitimlerinin aylakçılık sorununun çözümünde hareketli olacağını dile getiren firmaların oranı yüzde 87’yi buldu.
-METANETLI HADDINDEN FAZLA MESLEKTE İŞGÜCÜ TEMİNİ EDISYON-
Emek, illerin metanetli çok hisse senedi kolunda işgücü temininde sıkıntı çektiğini birlikte ortaya çıkardı. Sıkıntının repertuvar ve mesleksel teknik eksikliğinin birlikte piyasada bu alanlarda yeterli personelin bulunmayışından kaynaklandığı anlatım edildi. İllere bakarak ara sıra farklılıklar gösterse da işgücü temininde zahmet çekilen mesleklerde öne çıkanlar şunlar oldu:
“Terzilik makinesi operatörü, doğal gaz şeş kaynakçısı, dokumacı, konfeksiyon işçisi, CNC operatörü, iplikçi, nitelik kontrol, ütücü, plastik iğne makineleri operatörü, mekanik bakım-onarımcı, tornacı, overlokçu, bobin-yufka-kıvrım operatörleri.”
llerin ilk tam irade ettiği meslekler ise şöyle sıralandı: Adana’üstelik “doğal gaz şeş kaynakçısı”, Sazak’birlikte “overlok makinesi operatörü”, Ankara’dahi “doğal gaz altı kaynakçısı”, Antalya’de “lokanta”, Bursa’üstelik “CNC tezgah operatörü”, Denizli’dahi “dokuma makineleri operatörü”, Diyarbakır’dahi “sayman”, Erzurum’dahi “pazarlamacı”, Gaziantep’te “mekanik hizmet-onarımcı”, İstanbul’dahi “makineci (dikiş)”, İzmir’bile “makineci (terzilik)”, Kayseri’üstelik “argon kaynakçısı (tığ kaynakçısı)”, Kocaeli’bile “mekanik hizmet-tamirci”, Konya’de “CNC tezgah operatörü”, Malatya’birlikte “makineci (terzilik)”, Manisa’dahi “hizmet ve tamir elektrikçisi”, Samsun’üstelik “CNC tezgah operatörü”, Tekirdağ’üstelik “mekanik hizmet-onarımcı” ve Trabzon’dahi “besin mühendisi”.
-KURSLAR AÇILMAYA BAŞLANACAK-
“İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizleri”, TOBB, Düzentileme ve Içtimai Düzenlilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı ve TOBB ETÜ ortada planlı UMEM Projesi kapsamında açılacak iz edindirme kurslarının oluşturulması açısından ehemmiyet taşıyor. Buradan çıkma ihtiyaçlara bakarak işsizlere yönelik olarak kurslar açılacak. Kursiyerler, sayı farkı 3 kamer nazari ve kılgı eğitimlerin verileceği kursların ardından sanayi kuruluşlarında da 3 kamer staj yapacak. Hem eğitim bilimi hem birlikte staj sürecinde liyakatli olanların yüzde 90’ının illerde Odalar’a örgen firmalarca istihdam edilmesi sağlanacak
Radikal

Share: