SGK’nin Kaynak ve Maliye Bakanlığı’na bağlanması geçişsiz

CHP Umumi Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yanı sıra bazı umumi komutan yardımcıları ve milletvekilleri ile Türkiye Azade Muhasebeci Finansal Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini (TÜRMOB) ülfet etti. Bürokrat olduğu dönemde TÜRMOB’la ait hazırlanan yasa tasarısına kendisinin üstelik katkıda bulunduğunu bildiren Kılıçdaroğlu, “Bu mesleğin kuruluşu, olgunlaşması, büyümesi ve bugüne kadar gelmesi haddinden fazla değerli. bundan sonra oluşturduğu geleneklerle için bitmeme edecek.” ifadesini kullandı.

Kanun fariza vermese dahi kurumsal kendisine Türkiye’dahi ekonominin gidişinden bir anlamda TÜRMOB’un de mesul olduğunun ve değerlendirmelerde bulunması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, Birliğin da sorunları dile getirip, analizör ortaya koymasını istedi.

EKONOMİNİN KILCAL DAMARLARINI YAKINDAN İZLEYEN KİTLESİNİZ

Bunu yaptığı ahit TÜRMOB’un köken anlamda görevini namına getirmiş olacağını belirten Eksiksizlik Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Söz Gelişi vasıta dışı çalışmadan hep şikayet ederiz. TÜRMOB de çoğu zaman zaman zaman bildirilerinde, ara sıra toplantılarında, arada bir panellerde, araştırmalarında gündeme getirir. Amma ego değme zaman rapor ederim, TÜRMOB’un kayıt dışı iş dışında, ekonominin sağlam haddinden fazla alanında bereketli çalışmalar yapması, toplumu aydınlatması, elan önemlisi yöntem kurumunun dikkatini çekmesi, ‘bu sav ancak hakeza çözülür’ diyebilmesi, bizim açımızdan çok değerlidir. Zira sizler ekonominin kılcal damarlarını yakından izleyen kitlesiniz. Nelerin yapılması üzerine toplumun sizlerin penceresinden aydınlanmaya ihtiyacı var.”

BUGÜN ÇOKÇA ELAN ŞIŞMAN AÇIKLAR VAR

Mesleğin sorunları olduğunu kendisinin birlikte bildiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“İstatistiklerin oluşması, verilerin zinde tıpkısı şekilde kamuoyuna yansımasında ana aktörler sizlersiniz. Özellikle alacak üstüne. İki alanda büyük çabalarınız var. Aynı; alacak alanında, Dirimsel İdaresi Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile olan ilişkileriniz, ikinci; esas olan SGK. Burada de yaptığınız icraat, verdiğiniz hizmetler var. Sizden bir istediğim var, SGK’yi mutlak tıpkısı hava kendisine lütfen masaya yatırınız. SGK tarihçesini tamamıyla inceleyiniz. SGK’nin tarihî süreç içerisinde hangi açmazlarla karşılaştığını lütfen kayda alınız, toplumu aydınlatınız. SGK’nin açıkları hamhalat ayrımsız siyasal savaş alanı olmaktan çıkarılıp, SGK’nin şüphesiz ayakta kalacağının ast parametrelerini ya birlikte önerilerini ortaya koymanız geçişsiz. Ego bunu sizden istiyorum, bozuk aynı SGK Başkanı yerine istiyorum. Benim orda verdiğim mücadeledeler, gösterdiğim çabalar tarihin yazdığı sıcaklıkölçer defterinde duruyor. Ama o tam değil. Zaman haddinden fazla daha balaban açıklar var. Eğer haddinden fazla henüz kibar açıklar varsa, gerekçelerini sizin ortaya koymanız gerekiyor. Sizin araştırmanız gerekiyor. SGK’yi masaya boğmak, icabında Dirimsel İdaresini birlikte masaya yırtmak ve gerçekleri kamuoyuna tıpkısı şekilde aktarmak, kamuoyunu ışıklandırmak zorundasınız. Bu sizin tarihî görevlerinizden birisidir. Bu konuda akademik dünyada birlikte pratikte birlikte akıbet aşama kusursuz insanlar var. Bu şahane insanlardan komisyonlar oluşturularak cemiyet aydınlatılabilir.”

KAYIT ALIMLI EKONOMİ MASAYA YATIRILMALI

Taşıt dışı iktisat üzerine OECD’nin öngördüğü 3 yöntem olduğunu dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, bu yöntemlerden yola çıkarak Türkiye’deki araç dışı ekonominin masaya yatırılıp, elde edilecek sonuçların kamuoyuna açıklanabileceğine değindi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NA BAĞLANMASI LAZIM

“Bunları yıllık ve uyumlu yaparsanız toplumun bütün dikkati sizin üzerinize kilitlenir. Yemeden Içmeden bürokrasi değil, siyasa kurumu bile sizin yaptığınız çalışmaları şişman bir dikkatle göz önüne alır. Öteden beri düşündüğümüz tıpkısı madde var.” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İktidar olduğumuzda yapacağımıza de meze veriyorum. Demin vergilerin toplanmasını Dirimlik İdaresi Başkanlığı yapıyor. Içtimai düzenlilik primlerini de SGK topluyor. Vaktiyle SGK primleri, yürütme daireleri marifetiyle toplardı ve demin vasıtasız SGK’daki başöğretmen, kazanç dairesi müdürünün eş olduğu yetkilere topluluk, o dahi SGK primlerini topluyor. Sağlık İdaresinin toplumsal düzenlilik primlerini da toplaması gerekiyor. İki ayrı beyanname değil, bir tane bildirge ile. Sosyal düzenlilik primlerini kazanç idaresi topladığı andan itibaren cumhuriyet tarihinin sunma iri kağıt tasarrufu ortaya çıkacak. Bu konuda biz seçim bildirgemize ahkâm yazdık, kamuoyuna meşruhat yaptık amma bu değerli kurumun çatısı altında bu öneriyi yarmak benim üzere benzeri fariza oldu. Bu konuda bire bir bilgiler var. Söz Gelişi muhtasar beyannameyi alalım, aynı bilgiler, bir rakamlar var. Vergiyi tasarlamak üzere filhakika SGK primini kanıksamak zorunda. Dolayısıyla hep bu çalışmalar iki ayrı mekanda değişik yapılacağına yegâne mekanda yapılacak ve bir tane ayrımsız hile bunu toplayıp, SGK’ye aktaracak doğrusu. SGK’nin Emek ve Sosyal Asayiş Bakanlığı’ndan alınıp, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlanması geçişsiz. Bu tıpkı finans işidir. Mal işinin Sosyal Asayiş Bakanlığı içre olması doğru değildir. Oradan alınıp Hazne ve Maliye Bakanlığına bağlanması geçişsiz. Bu çerçevede olduğu takdirde dizge kişi süresince daha dimdik analizör üretebilir ve günlük sıcak politikanın bile malzemesi olmaktan balaban ölçüde çıkıntı evet.”

Almanya’dan can alıcı evden himmet kararı

 

TCMB, o veriyi haftalık da yayınlayacak

 

Bakir ‘siyah kuğu’ sürüsü bekleniyor

 

Share: