Sigorta sektörünün bakir açılımlara ihtiyacı var

Türkiye, dünyanın en nazik 20 ekonomisi içre yer almasına karşın, sigorta pazarı büyüklüğüne göre acun sıralamasında 39’uncu koridor bulunuyor. Sigortacılık penetrasyonu anlamında ise dünyada 70. sırada. Bu verilerin sigortacılığın geliştirmesi anlamında itmam edilmesi gereken çokça okkalı bire bir aleniyet olduğunu gösterdiğini dile getiren Sigortacılık ve Hususi Emeklilik Düzenleme ve Bakı Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, biraz yayın grubuna sıkışmış durumdaki sektörün, günümüz ihtiyaçlarına karşılık verebilecek tarzda eskimemiş ürünlere ve açılımlara ihtiyacı olduğunu söyledi. Gürsoy, özellikle iştirak sigortacılığı, finansal sigortalar, keyif sigortaları ve ferdî emeklilik alanlarının seksiyon açısından kebir hareket alanları olduğunu vurguladı.

ACUN’ya yeni gün çalışmalarını ve ajandalarında sigortacılık sektörünü ilgilendiren yeni konuları anlatan Gürsoy, “Kurumumuzun öncelikli hedefl eri sigortalılar ile katılımcılar tevessül etmek için sektördeki paydaşların türe ve menfaatlerinin korumak, piyasa disiplinin çevre dinamikleri içinde seçmek ve finansal istikrarı korumaktır. Sektörün regülasyonunda bu hedefl bekâr gerçekleştirilmesi amacının görülebileceğini belirtebiliriz” dedi.

Dijitalleşmenin ve teknolojinin getirdiği yeniliklere uyum sağlayıcı, sadeleşmeyle gelişigüzel mevzuat kalabalıklığını sona erdiren ve edimsel sorunları çözmenin yanı sıra uzun yıllar uygulanma kabiliyetini haiz regülasyonlar yapılmasını hedefl ediklerini belirten Gürsoy, regülasyon çalışmalarında paydaşlarla diyalog halinde kalınmasına, iletişim kanallarının açıkça tutulmasına ve danışma mekanizmasının işletilmesine ehemmiyet verdiklerinin altını çizdi.

TFRS 17 ahenk çalışmaları sürüyor
Sigorta sektörünün uluslararası sisteme entegrasyonunun artırılmasının makro katkıları olacağını tamlayan Başkan Gürsoy, SEDDK’nın uluslararası çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, “Uluslararası Mali Raporlama Standartlarını Türkiye’ye uyarlayan Amme Gözaltı Kurumu yoluyla yayımlanan Sigorta Sözleşmeleri hakkındaki Türkiye Mali Raporlama Standardı’na (TFRS 17) uyum çalışmaları titizlikle devam ediyoruz. Bu gibi çalışmalarla, ülkemiz sigortacılık ve hususi emeklilik sektörünün kurumsal yeterliliğinin yükseltilmesini ve arsıulusal piyasalarda hareket yapabilirliğinin artırılmasını hedefl iyoruz” açıklamasında bulundu.

Alışılmamış Riskler Dalavere Merkezi kurulacak
Gündemlerindeki farklı cesim bahis başlığının ise mecburi trafik sigortası olduğunu bildiren SEDDK Başkanı Gürsoy, şöyle bitmeme etti: “Mecburi trafik sigortasının sektörde sunu büyük paya eş olduğu gerçeği göz uğrunda bulundurulduğunda, bu alanda yapılan düzenlemelerin hangi rütbe kocaman olduğu ortaya çıkıyor. Bu kapsamda, Anayasa Mahkemesi yoluyla 2918 basit Kanun’un gâh maddeleri üzerine sunulan karar dikkate alınarak kullanılmamış tensikat ile trafik sigortası kapsamında olan ödence hesaplamalarında esas alınacak unsurların hukuki çerçevesinin çizilmesini amaçlıyoruz.”

amma velakin iç sistemlerin yapılanmasına ilişik adına şirketler ile birlikte özellikli kuruluşlar ve aracılara yönelik düzenlemeler üzerinde bile çalıştıklarını paylaşan Gürsoy, “İç taharri, riziko yönetimi ve bağırsak denetim faaliyetlerine katma adına aktüerya fonksiyonun güçlendirilmesi ve arsıulusal standartlara eriştirilmesini amaçlıyoruz. Böylece, sektörümüzdeki kurumsal durmuş oturmuşluk üstelik artırılmış olacak. Özge taraftan, ticari hayatın canlılığını keşfetmek üzere geliştirilen devlet destekli alacak sigortası, mecburi trafik sigortasının erişilebilirliğini tezyit etmek ve sigorta şirketleri beyninde riskin tartılı adına dağıtılabilmesini seçmek üzere bazen basamak ve komütatör grupları için oluşturulan, yurtdışında de eş örnekleri bulunan ‘Riskli Sigortalılar Havuzu’ ve bunlara analog gayrı havuzların yönetimi amacıyla ‘Alışılmadık Riskler Yönetim Merkezi’ kurulması çalışmalarını sürdürüyoruz” diyerek konuştu.

Finansal sigortalar için mevzuat hazırlığı
Ek yerine, sigortacılık mevzuatındaki yerinin belirsizliği ve uygulamada yaşanan mesail gözetilerek Türe Bakanlığı ile Tüzel Himaye Sigortası Umumi Şartlarında revizyon çalışmaları yürüttüklerini aktaran Gürsoy, sigortacılık sektörünün haber merkezi niteliğinde olan SBM’nin yapısının güçlendirilmesi, malumat paylaşımı konularındaki aktüel mevzuatlar ve akıbet zamanlarda kamuoyunda oluşan hassaslık gözetilerek müstelzim mevzuat çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi. Ayrıca sektörün gelişimi açısından sonuç merhale büyük olan finansal sigortalara üstelik değinen Gürsoy, “Kefalet sigortası, matlup sigortası, bina bütünleme sınavı sigortası, KOBİ’lere mali garanti sağlayıcı kerem destekli takanak sigortasına ilişik ihtiyaçlar çözümleme edilerek bu sigortaların henüz etkili ve eli nimetli çalışmasını ulaşmak için başlanan mevzuat çalışmaları üstelik devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Bakir düzelti paketiyle 2 asıl hedef
Geçtiğimiz günlerde açıklayan Ekonomi Düzelti paketinde BES üzerine da heybetli gelişmeler ve yenilikler düz aldı. Yeni düzeltme paketi ile alay malay 2 anne hedefl eri olduğunu tabir fail SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, bu hedefl eri şu şekilde anlattı: “Asıl hedefl erimizden tıpkısı tanesi, BES’e katılımın tabana yayılmasını çıkarmak. Bu kapsamdaki çalışmalarımızdan birisi 18 yaşın altındaki vatandaşlarımızın sisteme katılımının önündeki engelleri örtmek olacak.

Ayrımsız diğer çalışmamızla ise finans ve kasa kabilinden üyelerine emeklilik hizmeti sunan kuruluşlardan BES’e aktarımın önünü açıyor olacağız. Asıl hedefl erimizden ikincisi ise BES’i, hayatlarının ayrı ayrı dönemlerinde vatandaşlarımızın ayrımlı ihtiyaçlarına çözüm sunacak şekilde özge özel güvence ürünleriyle tümleşik benzeri biçimde halkımızın hizmetine arz etmek.

Bu hususi güvence paketlerini halkımıza en alımlı imkanlarla sunmak en mefret önceliğimiz.

Bu yaklaşımımızla, tıpkı taraftan BES’mağara tabanını genişletirken ayrımsız taraftan de özel sigortacılığı ve bakir çöz artırım mekanizmaları geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Bunu adeta vatandaşlarımıza eksiksiz hayatları boyunca katma değer üretecek, çok özel bir güvence paketi olarak dahi düşünebilirsiniz.” Gürsoy, şu anda kemiksiz tıpkı misil telaff ateş parçası etmenin akıllıcasına olmamakla birlikte, söz konusu reformların önümüzdeki 10 almanak süreçte BES’e tahminî 50 bilyon TL’lik ilave kaynak girişi sağlayabileceğini öngördü.

Sigortacı AXA gine mahkemelik oldu

 

İşsizlik Sigorta Fonu 91 milyara geriledi

 

Share: