Trafik sigortasında bakir dönem

Sigortacılık ve Hususi Emeklilik Düzenleme ve Fal Kurumu’nun (SEDDK), mecburi gidiş geliş sigortasında yasalaşan kullanılmamış aranjman ile ait açıklamasında “bahis konusu uymazlık ile zorunlu gidiş geliş sigortası kapsamında değer kaybı, daima suç ve destekten yoksun kalma tazminatlarına ve bu sigortanın teminat kapsamı dışında kalan hallere ilişik kanuncu çerçeve çizilerek gidiş geliş kazaları sonucunda beis gören türe sahiplerine tazminatlar henüz adil ve acul ayrımsız şekilde ödenebilecek.” denildi.

SEDDK açıklamasında, düzenlemeyle eskimemiş dönemde tazminatların ödenmesinde aplikasyon birliği sağlanarak, bu sigorta ürünü üzerinden mahkemelerde oluşan sav yükünün bile önüne geçilmiş olacağına özen çekildi.

Konuya ilişkin olarak bahis konusu açıklamada, “Böylece vatandaşlarımızın adalet ettikleri tazminatların yer adil ve hızlı şekilde ödenmesi sağlanmış olacaktır. Hak sahipleri uzun türel süreçlere müracaat etmek zorunda kalmadan hangi büyüklüğünde sigorta tazminatı alacaklarını bilirken Sigorta şirketleri dahi taşıdıkları riski henüz kesin öngörebilecek ve elan canlı yönetebilecek bu sayede sundukları hizmetin kalitesine daha aşkın odaklanabilecekler. Ayrıca trafik sigortası fiyatlarında istikrar sağlanacak ve bu nev belirsizliklerin faktör olduğu gürpedek ve faziletli dalgalanmalar önlenmiş olacaktır.” ifadelerine vadi verildi.

“Gidiş Geliş sigortası akıllıca primlerle temin edilmeye devam edecek”
SEDDK, tazminat hesaplamalarına dair asıllar ve esasların ana çerçevesinin kanunda çizilmesinin sigorta şirketlerinin sorumluluğunun ve nedeniyle finansal durumlarının öngörülebilir olmasını üstelik sağlayacağından düzenleme ile vatandaşların makul primlerle mecburi gidiş geliş sigortasını temin etmeye devam edeceğini belirtti.

SEDDK, bu sayede ise hem kanunen yapılması zorunlu olunan trafik sigortalarında primlerin vatandaşlar vasıtasıyla ödenebilir seviyede olmasının hem üstelik sigorta şirketleri bakımından tazminatların öngörülebilir seviyede olmasının sağlandığına dikkat çekti.

TBMM Adalet Komisyonuna sevk edilen 2918 sınırlanmış Karayolları Trafik Kanununun 90 ve 92 nci maddelerinde ayrım öngören düzenlemenin 9 Haziran 2021 tarihinde TBMM Genel Oturmuş’nda görüşülerek kabul edilmişti.

Gidiş Geliş sigortasına ölçün geldi

Gidiş Geliş sigortası fiyatları yer memleket belirlendi! İşte haziran tarifeleri…

Share: