Tüketiciler tedbirli davranıyor

Dünyanın reis dalavere danışmanlığı şirketlerinden The Boston Consulting Group’un (BCG) hazırladığı “Consumer Sentiment 2011″ raporu, aralarında Türkiye’nin üstelik bulunduğu 21 ülkedeki mütemmim hissiyatını değişik açılardan çözümleme ediyor. BCG’nin yürüttüğü araştırı bu sene özellikle, mütemmim hissiyatını sonuç dönemde yaşanan global konuşu krize sunulan tepki özelinde inceliyor.
Raporla ilgilendiren değerlendirmelerde mevcut BCG İstanbul Hoşgörülü Ortağı Burak Tansan “Türkiye’nin yaşanan krizden bir nice ümranlı ve gelişmekte olan ülkeye kıyasla elan kuvvetli kendisine çıkması Türk tüketicilerin geleceğe daha iyimser bakmalarına olanak tanıdı. Öte yandan Türk tüketiciler, toptan ekonomide yaşanabilecek çalkantıların tekrarlanması olasılığına karşı, ana ihtiyaçları dışındaki harcamalarını koskocaman oranda arttırmayı planlamıyor ” şeklinde konuştu.
Burak Tansan: “Gelişen Türkiye ekonomisi, tüketicilere yiğitlik aşıladı”
Türkiye’nin akıbet yıllarda yaşadığı iktisadi büyümenin tüketici güvenini artıran bildirme makro etkenlerden biri olduğunu tamlayan BCG İstanbul Tutumlu Ortağı Burak Tansan “Türkiye’nin son yıllarda yakaladığı hesaplı muvaffakiyet, tüketicilerin üstelik güvenle harcama yapmasına imkân tanıdı. 2009’un ikinci çeyreğinden beri kıvrak büyüyen ve 2010 yılında yüzdelik 8.9 tahaccüm ile OECD ülkeleri beyninde tahaccüm üstüne liderliği elde eden Türk ekonomisi, toptan ekonomik krizin etkilerinden sunma hızlı kurtulan ekonomilerden biri. Repo oranlarının, enflasyonun ve işsizliğin serencam yıllarda gösterişli oranlarda azalması birlikte Türkiye’nin konumunu güçlendirdi. Bu performansın tüketicilere yansımasını dahi kalan tüketici güveni sebebiyle gördük. Kalan mütemmim güveniyle gelişigüzel istihlak harcamaları da artış gösterdi ve şimdiden kriz öncesi seviyeler aşıldı. Bu artışın önümüzdeki yıllarda dahi kontrollü yerine devam etmesini bekliyoruz” diye niteleyerek konuştu.
Türkiye’nin ekonomik başarısının tüketicilere yansıması, BCG’nin yaptığı “Bitiren Hissiyatı 2011” çalışmasının sonuçları beyninde birlikte görülüyor. Katılımcıların toptan kazançlı akse ve gelecek beklentileri için sorulan sorulara verdikleri cevaplar,  dört asıl başlıkta özetlenebilir:
1. Türk tüketiciler global konuşu krizden bireysel olarak ayrıksı birçok ülkedeki tüketicilere kıyasla elan beş altı etkilendi.
• BCG anketine katılan Türklerin yüzdelik 40’ı global soylu erki krizden ferdî adına etkilendiğini belirtti.
• Aynı devlet SU-5 (Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa) ülkelerinde  yüzdelik 47, Yunanistan’birlikte yüzdelik 74, Hindistan’üstelik ise yüzdelik 43 namına gerçekleşti.
2. Türk tüketiciler, Avrupa Birliği ülkelerine nazaran geleceğe müteveccih daha optimist beklentiler taşıyor.
• BCG anketine katılan Türklerin  yüzde 56’sı geleceğe yönelik konuşu kaygılar taşımadığını belirtti.
• Ayrımsız şevket AKARSU-5 ülkeleri ve Rusya’bile   yüzdelik 47, Hindistan’de yüzde 38 olarak gerçekleşti.
• Brezilya ve Çin, sırasıyla  yüzdelik 60 ve  yüzdelik 70’lik oranlarla katılımcıların genişlik beş altı gelecek kaygısı taşıdığı ülkeler oldu.
3. Türkiye’deki tüketiciler istihdam kaybı yaşamaktan, değişik bir nice ülkedeki tüketicilere nazaran, daha beş altı endişe duyuyor.
• Ankete katılan Türklerin  yüzde 85’i önümüzdeki 12 ayda işini kaybedeceğinden endişe etmiyor.
• Benzeri cesamet AB-5 ülkeleri beyninde  yüzde 81, Brezilya’üstelik yüzdelik 82, Rusya ve Hindistan’da   yüzde 78, Çin’üstelik ise  yüzde 86.
4. Türk tüketiciler, ekonomik anlamda de kendilerini başka bir nice ülkedeki tüketicilere oranla elan güvende hissediyor.
• Ankete katılan Türklerin  yüzde 17’si konuşu adına güvende olmadığını yahut soylu erki sıkıntıda olduğunu belirtti.
• Bir oran AKARSU-5 ülkeleri ortada  yüzde 27, Brezilya’da  yüzde 34, Rusya’birlikte  yüzde 29.
• Hindistan ve Çin, sırasıyla  yüzdelik 12 ve  yüzdelik 14’lük oranlarla katılımcıların kazançlı anlamda kendilerini arz güvende hissettiği ülkeler.
Tüketime yönelik ayar yargıları cemi dünyada olduğu gibi Türkiye’da de bulutsuz namına değişiyor
BCG çalışmasına göre, Türk ekonomisinin kararlı seyri, bitiren güvenini artırdı ve ati kaygılarının azalmasına kere açtı. Fakat, bu hissiyatın istihlak harcamalarını birlikte olumlu yönde etkilemesi beklenmekle beraber geçtiğimiz sene Türk tüketiciler temel gerekseme dışı harcamalarını artırmadı. Bu eğilimin önümüzdeki yılda dahi bitmeme etmesi bekleniyor. Ankete göre geçtiğimiz 12 ayda Türk katılımcıların  yüzdelik 39’u ana ihtiyaç dışı harcamalarını azalttı,  yüzdelik 56’sı bire bir seviyede tuttu ve sadece  yüzdelik 5’lik kısmı artırdı.
Önümüzdeki 12 ayda esas gerekseme dışı harcamalarını azaltacağını belirten katılımcıların oranı yüzdelik 44’e yükselirken artıracağını tamlayan katılımcılar  yüzde 5’te kalmaya devam ediyor.
Ana ihtiyaç dışı harcamaların artmamasındaki nedenler sorgulandığında ise tüketicilerin tasarruflarını artırma gayeleri dolay plana çıkıyor. Önümüzdeki 12 ayda asıl gerekseme dışı harcamasını azaltacağını tamlayan katılımcılara bu tercihin nedenleri sorulduğunda büyük aynı ekseriyet tasarruflarını artırmak istediğini öne sürüyor. Ayrımsız katılımcılara tasarruflarını tezyit etmek istemelerinin nedenleri sorulduğunda ise çoğunluk yeni benzeri ekonomik yavaşlama ihtimali ve ailevi nedenleri ön planda tutuyor.

Bu nitelik, tüketicilerin değer yargılarını birlikte etkiliyor. BCG araştırmasının dünya genelindeki sonuçlarından biri dahi, tüketicilerin yersiz ve çok tüketimi soylu erki krizin nedenlerinden biri namına gördüğü. Bu nedenle dahi tüketiciler, şiddetli ürünlerden artma amaca uygun cılız ürünleri yeğleme ediyor. Analog bire bir eğilimi Türkiye’da da vira etmek benzer. Bu durum, tüketicilerin derece yargılarını da etkiliyor. BCG araştırmasının dünya genelindeki sonuçlarından biri de, tüketicilerin boş ve aşkın tüketimi hesaplı krizin nedenlerinden biri yerine gördüğü. Bu nedenle üstelik tüketiciler, aşırı ürünlerden ziyade amaca akla yatkın görgüsüz ürünleri tercih ediyor. Analog bir eğilimi Türkiye’dahi da örtmek mümkün. Bu kapsam, tüketicilerin derece yargılarını da etkiliyor. BCG araştırmasının acun genelindeki sonuçlarından biri da, tüketicilerin abes ve aşkın tüketimi iktisadi krizin nedenlerinden biri adına gördüğü. Bu nedenle bile tüketiciler, ölçüsüz ürünlerden tezayüt amaca makul yalın kat ürünleri yeğleme ediyor. Eş bire bir eğilimi Türkiye’dahi da eksiltmek olabilir. 

Türkiye ekonomisinin akıbet yıllarda gösterdiği takat sınırı ve tüketicilere müspet yansıması ayn ardı edilemez boyutlarda. Fakat toptan ekonomik krizin devam eden etkileri Türkiye dâhil birçok ülkede tüketicileri geçmişe kıyasla az buçuk elan hesabi olmaya itiyor. Bu trend, tüketici davranışlarına elan kalın kırışmak ve sunma akıllıca fiyatları bulmaya imdi antlaşma sürmek kabil şekillerde yansıyor.
BCG araştırmasına bakarak ekonomik güvensizlik, tüketicilere 6 temel davranış değişikliği şeklinde yansıyor. Sonuçlar arasındaki yer ilgi kurumlu unsur, Türkiye’nin bu kalıp çizgi değişikliklerinin genişlik bir iki görüldüğü ülkelerden biri olması. Bu dahi mevcut küresel kazançlı durumun Türk tüketicilerini sair ülkelerdeki tüketiciler büyüklüğünde endişelendirmediği sonucuna bel ediyor.

Türkler stresli ve beyinli dönemlerini aileleri ve arkadaşları ile ara geçirerek atlatıyor
BCG araştırmasının KÖLE, Avrupa Birliği ve BRIC ülkeleri sonuçları incelendiğinde bu ülkelerdeki katılımcıların stresli ve düşünceli dönemlerinde aileleriyle ve sülale süresince imdi çatlak geçirdiği görülüyor. Öte yandan asıl gerekseme sıfır “gereksiz” mahsulat almak, tatillere çıkmak ve gereğinden faziletkâr kalitede mahsulat / hizmetler satın kabul etmek bile bu ülkelerdeki bireylerin stresle başa çıkarken sergilediği vaziyetler beyninde. Bu eşkâl olaylar aile ve eş içinde sıra eylemek büyüklüğünde pop olmasa üstelik azımsanamayacak boyutta.
Türkiye’deki kapsam ise özge ülkelerden ara sıra farklılıklar göstermekte. Ruhsal Gerilim ve kaygılı dönemleri iğfal etmek üzere aile ile aralık etmek Türkler ortada sunma pop etkinlik. Fakat yoldaş çevresi ile kânunuevvel kılmak dahi Türkler arasında az daha aile ile geçenek buyurmak kadar pop olan tıpkısı aktivite. Başka taraftan ana gerekseme sıfır “mevsimli mevsimsiz” mahsulat kabul etmek, tatillere geçmek ve gereğinden faziletkâr kalitede mahsulat ve hizmetler satın almak Türkler beyninde ruhsal gerilim budamak için daha ender rastlanan hâller.
Tüketicileri katmerli ürünlere yönlendiren temel sebepler Türkiye ile başka ülkeler ortada benzerlikler taşıyor: Ürün dayanıklılığı ve malzeme kalitesi
BCG’nin 21 değişik ülkede yürüttüğü iş, tüketicilerin lüks ürünleri tercih etmesinin ardındaki nedenleri üstelik inceliyor. Bu bağlamda ortaya çıkan en balaban son ise değişik ülkelerdeki tüketicilerin ötede ürünleri tercih etmesindeki nedenlerin temelde aynı olması. Türk tüketiciler birlikte ümranlı ve gelişmekte olan değişik ülkelerdeki tüketiciler gibi müfrit ürünleri öncelikle dayanıklı oldukları için ve kaliteli malzemeden üretildikleri amacıyla tercih ediyor. Markanın önemi, BRIC ülkeleri tüketicilerinin katmerli ürünleri tercih etmesinde öne çıkan ayrımsız farklı koskocaman sebep, ancak Türkiye, ABD ve SU-5 ülkelerinde bellik, tek başına, tüketicilerin tercihlerinde ayrımsız önemi taşımıyor.

Türk tüketiciler doğa dostu ‘yeşil’ ürünlere çokça yunak bakmıyor
BCG araştırmasına bakarak global soylu erki akse, BENDE ve DENIZ–5 ülkelerinde natür dostu ürünlere ilgiyi azaltmadı. Türkiye’üstelik ise tüketicilerin çoğunluğunun şimdiye büyüklüğünde on paralık ‘yeşil’ nişane satın almadığı, tıpkı kısmının da eskiden almış olmasına rağmen bulunan durumda almaktan kaçındığı görülmekte. Antrparantez, Türk tüketiciler ‘yeşil’ ürünlere muadillerine kıyasla daha aşkın dünyalık vermeye değişik devlet tüketicileri büyüklüğünde iştahlı değiller.
‘Yeşil’ ürünlerin fiyatları, Türk tüketicilerin bu ürünleri yeğleme etmemesinin gerçek nedenini oluşturuyor. Bu konuda Brezilya, KÖLE ve SU-5 ülkeleri da Türkiye ile birlik gösteriyor, ancak Çin, Rusya ve Hindistan’bile ‘yeşil’ mahsulat karşı yeterince bilgi sahibi olmamak yeğleme etmeme nedeni kendisine yayın fiyatının önüne geçiyor. Fakat BCG araştırmasının yüce ayrımsız özge sonucu ise Türk tüketicilerin mefret kısmının fiyattan bağımsız milletvekili adına ‘yeşil’ ürünlere rabıta duymaması. Ankete katılan Türklerin yüzdelik 45’i “yeşil” ürünlerle hangi fiyatta olursa olsun ilgilenmediğini ifade ederken, bu çap, gelişmiş ve değişik gelişmekte olan ülkelerin tamamının üzerinde.

Türk tüketiciler bala, azık ve keyif ürünlerinde fiyatlı muadilleri yeğleme etmeye elan yatkınken sivri ürünlerde, tatil – gezi ürünlerinde ve sülale dekorasyonunda elan berbat muadilleri tercih ediyor
BCG araştırmasının sonuçlarına göre gıda ve afiyet ürünleri dünya kaput muadillerin tercihi global kendisine revaçta olan benzeri mütemmim davranışı. 21 farklı ülkede gerçekleştirilen anketin sonuçlarının toplandığı “Mütemmim Hissiyatı 2011″ araştırmasına göre değişik ülkelerdeki katılımcıların yüzde 30 ila  yüzdelik 72’si şizoit eş değer ürünleri tercih ediyor. Türkiye ise  yüzde 45’lik karışık muadil tercih oranıyla BCG araştırmasına bahis olan ülkeler arasında ölçülü sıralarda konumlanıyor.
Im tipi bazında azık ve esenlik dışı mahsulat incelendiğinde, Türk tüketicilerin aşırı mahsulat, dinlence / gezi ürünleri ve karı dekorasyonunda sıkıntılı muadilleri tercih ettiği görülüyor. Türk tüketiciler oyun / oyuncak, çocuk giysi ürünleri ve otomobilde fiyatlı muadilleri seçmeye henüz alışmış. 
Türk tüketiciler internette aktifler. Ancak aktiflik toplumsallaşma, kontrol, eşit ve nişane kıyas kabil aktivitelerden oluşuyor, internetten alışveriş oranı hala haddinden fazla düşük
BCG araştırmasının sonuçlarına göre söz gelişi giysi, aksesuar, kozmetik kadar kategorilerde tüketicilerin yüzde 10 ila 15’i karşılık karşılaştırmak, ürünler karşı bilgi aramak, kupon ve teşvik uydurmak için interneti kullanıyor. Ancak bu heybet internetten aksata yapmak süz konusu olduğunda yüzdelik 1 ila 3’e büyüklüğünde iniyor.
Tüketimde Toptan Trendler
BCG’nin hazırladığı “Consumer Sentiment 2011″ raporu, tüketici davranışlarındaki küresel trendleri üstelik çözümleme ediyor. Çokları Türkiye amacıyla üstelik geçerli olan toptan trendler şunlar: 
• Yeni Pazarlar:  Tüketim harcamalarındaki büyümenin haddinden fazla kebir aynı bölümü, aralarında Türkiye’nin birlikte olduğu gelişmekte olan pazarlardan ati. Bu, hem ülkeler bazında, hem da şehirler bazında değerlendirilmesi müstelzim tıpkısı nokta. Bu pazarların önemini ve kendine has özelliklerini intikal etmek şirketler üzere nazik öneme erbap olacak.   
• Yıpranmamış Demografiler:  Bir Nice pazarda, değişik demografik dinamikler tüketim davranışlarını çıplak kendisine etkiliyor. Kaslı ülkelerde buğulu nüfusun artışı ve değişik tüketim alışkanlıkları, gelişmekte olan ülkelerde ise genç nüfusu anlamanın önemi, kadınların tüketim davranışlarının kalan önemi gibi unsurlar civar plana çıkıyor. 
• Kullanılmamış Kanallar:  Bir Nice gelişmiş pazarda cep telefonları hem genel ağ erişimi hem de mübayaa kararı verilmesi aşamalarında vazıh ve küsurat benzeri öneme eş. Bu trend, gelişmekte olan pazarlarda dahi gözlemleniyor. Toplumsal paylaşım siteleri da, her geçen zaman istihlak kararlarını henüz çok etkileyecek öneme erbap oluyorlar. 
• Yıpranmamış Değerler:  Tüketiciler ‘yeşil’ ürünlere her an elan küsurat ehemmiyet veriyorlar. Heykel sağlayan markaların önemi azalırken elan elverişli ve dayanıklı ürünlerle tüketicilerde daha efdal maddi ve/veya manevi derece algısı mucit eser ve hizmetler dolay plana çıkıyor.

Share: