2021’de katmerli konut vergisi ödemeye hazırlanıyoruz

Türkiye şayet şaşırtı aynı düzenleme yapılmazsa 2021 Şubat ayında müfrit hane vergisi ile tanışacak. Sabık sene ara ayında yapılan aranjman ile tıpkı sene ertelenen Altın Ev Vergisi şayet bakir benzeri torba yasa hazırlanmazsa 2021’de yürürlüğe girmiş olacak. Kızıl Göz Vergisi 2019 sonuna akilane Dijital Bakım Vergisi, Konaklama Vergisi ile birlikte kanunlaşarak yürürlüğe girmişti. Fakat edinilen bilgilere bakarak 1 yıl ertelenen Kızıl Konut Vergisi’nin 1 yıl elan ertelenmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) testis yasa görüşmeleri sırasında verdiği takrir TBMM’de kabul görmedi. Konaklama Vergisi’nin ertelenmesi ise bilindiği gibi akseptans edildi.

İLK TAKSİT ŞUBATTA

Habertürk’ten Merhamet Ak’ın yazısında TOBB’un teklifinin kabul görmemesi zımnında gelecek yılbaşından itibaren begayet basamak vergisi geçerli olacak. Bu verginin evvel taksiti şubatta ikinci taksiti ise ağustos ayına ödenecek. Begayet konut vergisinin önce muattal çokça kestirmece 147 bin evi ilgili anif sayılabilecek bire bir düzenlemeydi. TBMM’den 5 Boşluk 2019’birlikte sabık ve Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan vasıtasıyla onaylanarak yürürlüğe giren “Dijital Bakım Vergisi İle Ara Sıra Kanunlarda Ve 375 Mahdut Yasa Mesabesinde Kararnamede Uymazlık Yapılması Karşı Yasa” ile getirilen bakir vergilerden biri Altın Basamak Vergisi olmuştu. Aranjman ile mesken kalifiye taşınmazlardan değeri 5 milyon teklik üzerinde olanlar zer göz vergisine bağımlı tutuldu. 5-7,5 milyon liraya kadar binde üç, 7,5-10 milyon liralık arasına binde 6 ve 10 milyon liradan çok değerde gayrimenkulü olanlara da binde 10 oranında idrak getirilmişti.

TEK EVİ OLANLAR KATMERLI VERGİSİNİ ÖDEMİYOR

Mevrut tepkiler üstüne evvel 1 ay ertelenen Değerli Ev Vergisi sonrasında ise yetişkin oranda düşürülmüş ve 1 yıl üstelik ertelenmişti. Yıpranmamış düzenlemeye bakarak yegâne evi olanlar on paralık benzeri idrak ödemeyecek. Ansız aşkın değerli konutu olanların yer bağan değerli taşınmazı vergiden affedilmiş olacak. İkinci evden başlayarak artan evler amacıyla 5 milyon liraya büyüklüğünde gene tek algı kaçınan. Değeri 5 ile 7.5 milyon lira arasında değere cemaat karı için binde 3 vergi ödenecek. 10 milyon liraya büyüklüğünde olan evlerin 7.5 milyon lirası üzere 7 bin 500 TL (binde 1) aşan kısmı için binde 6 alacak verilecek. 10 milyon liradan fazla olanların vergisi ise 10 milyon teklik kısım için 22 bin 500 lira, dahası amacıyla binde 10 adına alınacak. Konutların değerini Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü baypas kaldı.

TAPU KADASTRO DEVIR KIŞMIRI

Kanunun önce düzenlemesinde basamak değerinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirleneceğine karar verilmişti. Sonraki düzenlemede ise hakeza derece belirleme uygulamasına sonuç verildi, Yurt Vergisi Kanunu’na göre belirlenen çatı idrak değerinin temel alınması benimsendi.

5 MİLYONUN ALTI VERGİDEN MUAF

Değeri 5 milyon liraya kadar olan aşiyan nitelikli gayrimenkul “zer basamak vergisi”ne bağımlı olmayacak.

Tek meskeni olanların ve patadak fazla kızıl konut kapsamına giren taşınmazı olanların genişlik düşük altın taşınmazı kızıl ev vergisinden affedilmiş olacak.

Değeri 5 milyon teklik ile 7,5 milyon lira ortada olan konutlarda, 5 milyon lirayı aşan hane amacıyla binde 3;

Değeri 7,5 milyon teklik ile 10 milyon liralık ortada olan konutlarda, 7 milyon lirayı aşan hizip amacıyla binde 6;

Değeri 10 milyon liradan çok olan konutlarda 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, ilavesi içinse binde 10 oranında vergilendirme yapılacak.

Hisseli mülkiyette ve el birliği mülkiyette matrahın hesabında mesken kalifiye taşınmazın mecmu değeri asıl alınacak.

Share: