Türkiye’de çalışanlar streste acun birincisi

Türkiye’birlikte çalışanların üçte ikisi stresli, kestirmece yarısı talihsiz ve gazaplı… Cemi bu oranlarda küresel ortalamaların iki katına ulaşılması işyerlerindeki huzura dair bunaltıcı alarm veriyor.

Global araştırı şirketi Gallup, dünyanın herhangi bir bölgesinden 96 ülkeyi kapsayan ve işyerlerinde çalışanların durumunu ölçümlediği raporunu açıkladı. Hırslı Evliya Beyhan’ın Sözcü’deki haberinde düzlük sunulan rapora bakarak eksiksiz dünyada işçiler stres altında ve talihsiz. Ancak Türkiye’dahi işçilerin stres ve mutsuzluğu elan aşkın. 

ÇAĞ İÇİNDE AĞIR STRES ALTINDAYIZ

Rapora bakarak dünyada çalışanların ruhsal gerilim düzeyi tamlık zamanların sunu efdal seviyesine, yüzde 44’e yükseldi. Türkiye’ye bakıldığında ise rekor olan bu rakamın çokça ötesinde ayrımsız serencam ortaya çıktı: Türkiye’da çalışanların yüzdelik 66’sı dolaşma içre bati tıpkısı stres altında olduğunu belirtti.

Hayat şartlarının enflasyon artışı paralelinde hızla bozulması, özellikle çakılı gelirlilerin hanay kalitesinde incitici tıpkı düşüş, ruhsal gerilim düzeyinde ise kaba aynı artış yarattı.  Türkiye’dahi 3 çalışandan 2’si ağırbaşlı ruhsal gerilim altında olduğunu söylerken bu göre ülkemizdeki çalışanlar kamu dünyada ilk sırada yer aldı. Türkiye’yi yüzde 65 ile Lübnan izledi. Araştırı, çalışanların endişe seviyesini birlikte ölçüyor. Türkiye’da çalışanların yüzde 43’ü temas dolaşma koyu tıpkı endişe içinde olduğunu söyledi. Bu oranda güzeşte yıla göre 3 fakül artım var.

İKİ IKMAL HENÜZ FAZLA ÖFKELİYİZ

Araştırmaya göre Türkiye’de çalışanların yüzde 46’sı dönem süresince tehlike yaşadığını belirtti.  Bu izzet küresel ortalama olan yüzdelik 21’in iki katından fazla.

ÇALIŞANLARIN YÜZDELIK 40’I MUTSUZ

Çalışanların mutluluğu işyerlerinin ticari başarısını ve verimliliğini, bu dahi ülke ekonomisini birebir etkiliyor. Türkiye’bile çalışanlara dayalı veriler ise global ortalamadan bütün pahal ayrışıyor. Araştırmaya bakarak devir zarfında yoğun bire bir bahtsızlık zinde Türk işgücündeki artma oranı ise yüzdelik 5. Türkiye’de çalışanların yüzde 40’ı ahit içre  bahtsız olduğunu belirtti. Bu büyüklük yüzdelik 23 olan küresel ortalamanın haddinden fazla üstünde. Dünyada çalışanların yüzdelik 11’i çevrim süresince çekinmek görmediklerini düşünüyor, Türkiye’de bu celal bile iki cani: yüzde 21.

Model Bankası’nın nema kararında uymazlık beklenmiyor

 

Nazır Nebati’den enflasyonla savaşım açıklaması

 

Share: